DOCUMENTACIÓ MONTSALAT
 
   
22.03.2024

La Sala 3ª del contenciós del TSJC, en data 06.03.2024, ha acordat desestimar el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Sallent i Iberpotash SA contra la interlocutòria del 08.09.2022 del mateix tribunal que dicta l’execució forçosa de la sentència 34/2014 de 18.02.2014.

L’any 2008, l’Associació de Veïns La Rampinya de Sallent va demandar l’Ajuntament de Sallent per haver-se negat a obrir un expedient de protecció urbanística que aturés l’abocament de residus salins per part d’Iberpotash al Cogulló, en terrenys que no podien admetre aquest ús. Arran del contenciós iniciat per aquesta demanda, el TSJC va emetre el 18.02.2014 la sentència 34/2014 que ordena a Iberpotash el restabliment de la realitat física alterada i el desmantellament dels residus salins acumulats al Cogulló. El 14.11.2016, el TSJC va desestimar el recurs d’apel·lació presentat per Iberpotash contra aquesta sentència, de manera que la sentència va esdevenir ferma. Iberpotash va presentar un recurs de cassació contra aquesta sentència ferma que, amb data 19.10.2017, el Tribunal Suprem va decidir no admetre. L’any 2019, Iberpotash va aturar l’abocament de residus al Cogulló que se seguia produint malgrat la sentència que n’ordenava el desmantellament. Posteriorment, l’auto del TSJC del 08.09.2022 va dictar l’execució forçosa de la sentència 34/2014 que obliga al buidatge de residus del runam salí del Cogulló i a la restauració del terreny. L’Ajuntament de Sallent i Iberpotash també van recórrer contra aquest auto, al·legant que la sentència s’havia complert ja amb la tramitació d’un nou POUM i l’aturada dels abocaments. Aquest mes de març, el TSJC ha desestimat el recurs de l’Ajuntament de Sallent i d’Iberpotash, a l’entendre, tal com havia exposat l’AV de La Rampinya, que el runam del Cogulló, del qual no s’ha retirat ni un quilo de residu salí, segueix a la vista de tothom i que, per tant, no s’ha donat compliment a la sentència.

23.01.2024
La impossibilitat dels programes de restauració dels runams salins del Cogulló i del Fusteret: un volum d’aigua equivalent a 3 pantans de La Baells plens, un termini de més de 100 anys i, mentrestant, una despesa inassolible en gestió de salmorra i un risc ambiental permanent.
02.04.2023
Farien bé l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona d’adonar-se que obstaculitzar o endarrerir la restauració del runam salí del Fusteret és una acció contrària a l’interès ambiental comú i manifestament il·legal perquè:

1) El decret 343/1983 obliga a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. El runam del Fusteret no n’és una excepció.

2) L’auto del 17.01.2022 emès pel jutjat penal nr.1 de Manresa al voltant de l’executòria 190/2016 de la sentència del 18.12.2014 que condemna Iberpotash pel delicte ambiental de salinització de les aigües i obliga a la restitució dels seus valors de salinitat originals, conclou que:
En virtud de todo lo expuesto, NO HA LUGAR a aprobar el plan de recuperación ambiental presentado por parte de la empresa IBERPOTASH.
Se concede el plazo de un mes a la mencionada empresa a fin de que presente un nuevo plan que incluya todas las acciones generales, destinadas a actuar en los lixiviados salinos y recuperar los niveles de salinidad natural en los términos que contempla el informe pericial presentado. Asimismo, deberán incluir en su plan fecha de inicio y calendario de los trabajos de retirada de los escombros salinos al descubierto sobre terrenos no impermeabilizados previamente en los terrenos de Cabanasses, Fusteret, Súria, Botjosa, Cogulló y Sallent."

3) El PDU de la Mineria del Bages recentment modificat per donar cabuda a l’ús de parc solar fotovoltaic als runams salins del Bages, en el qual es fonamenta la pretesa legalitat del projecte de parc fotovoltaic al runam salí del Fusteret, està recorregut i sota contenciós precisament per haver entrat temeràriament a regular sobre la restauració, un objecte que està fora de la seva competència.

A més, els grans números de la idea d’un parc solar fotovoltaic al runam del Fusteret presentada per l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona ignoren clamorosament el cost econòmic i ambiental de la gestió de la salmorra que el runam al descobert genera. Si es té en compte el cost ben real de la gestió de la salmorra, resulta evident que la seqüència correcta i beneficiosa per tothom és primer buidar de residus salins o bé impermeabilitzar i restaurar la zona per acabar amb el maldecap de la salmorra i després, aleshores sí, instal·lar un gran parc solar fotovoltaic.

29.09.2022
Escrit de Montsalat, presentat a la DG.de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, sobre el projecte d'ampliació en alçada i en superfície del runam o dipòsit salí del Fusteret (Súria) promogut per Iberpotash SA.
07.05.2022
El projecte de nou col·lector de salmorres, de construcció imminent, s'aparta de la traça del col·lector actual al tram Sant Fruitós-Talamanca; en comptes se seguir la traça del col·lector actual sota el cingle de La Tolega per la riba dreta del riu al terme de Sant Fruitós, el projecte de nou col·lector travessa cap a la riba esquerra i passa pel pla de Les Generes, al terme de Talamanca. La nova traça afegeix més afectacions, farà malbé una plana fèrtil i augmenta la gravetat del perjudici en cas de vessament de salmorra.
Malgrat ser molt fora de termini, quan encara no s'han compensat les servituds ni s'ha començat l'obra, demanem que l'ACA reconsideri el desviament del nou col·lector en aquest tram i el retorni a un traçat paral·lel a l'original, com és norma al projecte, per tal de no sumar més i més afectacions. Vegeu l'escrit de Montsalat a l'Agència Catalana de l'Aigua.
25.04.2022
Al·legació de Montsalat contrària a l'aprovació definitiva de la Modificació del PDU de la Mineria del Bages.
Per Montsalat, és acceptable com a mal menor el recreixement en alçada del runam del Fusteret fins que estigui en servei el nou col·lector de salmorres i la mineria de potassa aconsegueixi processos sense necessitat d'abocament de residus salins, sense però que per això calgui cap ampliació de la superfície del runam.
Entenem també que l'aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme d'usos que consolidarien el runam del Cogulló quan s'ha de buidar de residus, tal com estableixen el programa de restauració i una sentència del contenciós-administratiu, contravé la llei.
22.07.2021
Opinió de Montsalat en la consulta engegada per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental sobre el document d'Avanç de la Modificació del Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages que té per objectiu ampliar la capacitat d'abocament de residus salins a Súria.
17.03.2021
Escrit de Montsalat, presentat als Serveis de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central, sobre l'avanç del Pla Espacial Urbanístic de restauració de la riera de Soldevila.
L'eficàcia de les captacions de surgències salades requereix seguir un ordre d'execució de més properes a més allunyades de l'origen als runams salins. Això dona prioritat a les captacions a la riera de Soldevila que aquest PEU ha d'emparar urbanísticament, per davant d'altres captacions previstes al municipi de Sallent.
09.02.2021
Escrit de Montsalat, presentat als Serveis de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central, contrari al document d’avanç de modificació del Pla Director d’Urbanisme de la Mineria al Bages que va directament en contra d’allò que estableixen el PDU de la Mineria i el PDU del Pla de Bages. La voluntat que va motivar la redacció del PDU de la Mineria va ser posar límits raonables a l’acumulació de residus salins, no facilitar que les muntanyes estèrils de residus a l’exterior segueixin creixent fins al dia que s’esgotin els recursos de potassa a l’interior.
26.01.2021
Carta de Montsalat al dpt. de Territori i Sostenibilitat reiterant que el projecte de Parc Solar Fotovoltaic al runam del Cogulló només té sentit i viabilitat com a instal·lació permanent després d'haver impermeabilitzat degudament tot el runam.
12.01.2021
Nota de Montsalat sobre l'avantprojecte de Parc Solar Fotovoltaic, 30MW, al runam del Cogulló.
25.11.2020
L’Agència Catalana de l’Aigua, després de rebre les al·legacions de la Cubeta d’Abrera –organisme que vetlla per les aigües subterrànies d’Abrera- , dels ajuntaments d’Abrera, de Terrassa i d’Ullastrell, de la Taula del Llobregat / XNCA, de Benjac SA –el major explotador de minicentrals hidroelèctriques al Llobregat- i de la Plataforma cívica Montsalat, de donar oportunitat a Iberpotash SA a manifestar allò que cregués oportú envers les al·legacions i de valorar-les des de les seves àrees d’Abastament i de Gestió del Medi, conclou que és procedent continuar la tramitació de la concessió d'aigües regenerades procedents de l’EDAR de Manresa per a ús industrial a Súria sol·licitada per Iberpotash SA, amb un volum màxim anual de 6,86 hm3. Vegeu l'informe sencer de l'Agència Catalana de l'Aigua.
25.10.2020
Estem de dol, consternats per la mort sobtada de Jordi Falip Sabartés, un dels fundadors de Montsalat l’any 1997 i des d’aleshores participant actiu. Jordi Falip ha dedicat el seu bon fer, durant tota la vida, a treballar sobre el terreny en favor de la natura, sobretot en feines silvícoles i de restauració i millora d’hàbitats naturals. A la seva vila de Santpedor, els aiguamolls de la Bòbila i l’ADF Defensors dels Bosc porten profundament gravada la seva empremta.
25.09.2020
Escrit d’al·legació de Montsalat  a la sol·licitud d’Iberpotash SA de concessió d’aigües depurades procedents de l’EDAR de Manresa.
Atesa la voluntat de l’empresa minera d’acabar definitivament amb l’abocament de residus salins que hi ha darrera d’aquesta sol·licitud i entenent que el cabal, tot i ser important, encara és assumible per la conca, Montsalat no s’hi oposa sempre que l’aigua es destini únicament al procés industrial actual i no signifiqui un primer pas cap a l’ús sistemàtic de grans volums d’aigua dolça de la conca per diluir les ingents quantitats de residus salins acumulats als runams per seguidament enviar-los al mar a través d’un nou col·lector de salmorres.
18.11.2019
Escrit de Montsalat a la DGQAiCC sol·licitant una Declaració d'Impacte Ambiental negativa al projecte d'Actualització del Programa de Restauració del Runam Vell de Cardona.
07.04.2018
Al·legació de Montsalat a l'actualització del programa de restauració i pla de gestió de residus de Súria.
19.02.2018
Al·legació de Montsalat a l'actualització al 2015 del programa de restauració de Sallent/Balsareny.
19.02.2018
Al·legació de Montsalat al projecte d'ampliació del runam salí del Fusteret, a Súria.
01.02.2018
Els runams salins del Bages, una hipoteca per tot Catalunya. Article de Jordi Badia Guitart a la revista Lo Comunal, gener del 2018.
25.10.2017
Un segle d'afectació ambiental de la mineria de potassa del Bages, per ara. Article de Jordi Badia a la revista Dovella núm.121, tardor 2017, resum de la ponència presentada el gener del 2017 a les jornades sobre patrimoni miner organitzades pel Centre d'Estudis del Bages.
30.08.2017
Carta de Montsalat a la DGQAiCC en la qual demana que la planta de purificació de sal que ICL Iberia projecta a Sallent s'avaluï ambientalment sota el supòsit que seguirà funcionant per aprofitar residu salí dels runams després del tancament de la mina.
17.06.2017
Nota emesa per la Junta de l'AV de la Rampinya -destacada en la lluita per aturar els abocaments de residus salins al Cogulló i la contaminació salina que se'n deriva- al voltant de l'infiltrat a l'AV que ja amb posterioritat a l'assemblea de veïns del juny del 2014 va intentar anul·lar-ne els acords i del tractament donat a aquesta qüestió pel diari Regió al seu editorial del 17.06.17.
20.01.2017

Iberpotash i l’Ajuntament de Sallent sumen una altra derrota als jutjats davant de l’AV La Rampinya de Sallent.
La Sala 3ª de Contenciós-Administratiu del TSJC, en la seva sentència nr.786 del 14.11.2016 que ha estat notificada el 17.01.2017, desestima el recurs d’apel·lació promogut per Iberpotash i l’Ajuntament de Sallent contra la sentència nr.34 del 18.02.2014.
Per tant, confirma íntegrament la sentència del 18.02.2014 que a la seva part dispositiva diu textualment: “…la resolución de la Alcaldia del Ayuntamiento de Sallent de fecha 18 de Agosto de 2008, anulándola, y condenando al Ayuntamiento recurrido a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística, a ordenar en su seno la suspensión inmediata de los usos consistentes en vertido y depósito de residuo salino en la zona de “Cogulló”, a requerir a la interesada la legalización de tal uso en cuanto se ajuste al ámbito determinado en el planeamiento urbanístico en vigor en el municipio, y a ordenar, en resolución de restablecimiento de la realidad física alterada, el desmantelamiento del residuo salino acumulado extramuros de aquel ámbito, de cuyos actos habrá de dar cuenta a este Juzgado en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la firmeza de la sentencia, y con periodicidad mensual, hasta la completa ejecución de la misma, haciéndose responsable al/la Secretario/a de la Corporación de la citada obligación de dación de cuenta.”
La sentència també obliga a Iberpotash i a l’Ajuntament de Sallent a pagar les costes del recurs d’apel·lació que han promogut.

Complirà algun dia Iberpotash alguna cosa de les sentències que els són desfavorables pel seu incommensurable abús en la generació i la mala gestió dels residus salins?
Comprendrà algun dia l’administració catalana que no pot fer tot allò que li dóna la gana, sinó que en una democràcia s’ha d’acceptar la divisió de poders, que no pot passar per damunt de lleis comunes ni de sentències de tribunals quan els perjudicats es queixen per les infraccions?
Tindrà l'Ajuntament de Sallent la decència de no interposar més recursos, de no anar contra els seus veïns, d'acatar la sentència i d’obrar en conseqüència?

10.01.2017
Model d'al·legació contra el PDU de l'activitat minera al Bages que presenten propietaris de finques directament perjudicades per salinització d'aigües a causa de salmorra lixiviada dels runams, perplexos davant del fet que el PDU facilita la continuïtat d'una situació condemnada per delicte ecològic tant a Sallent com a Súria, i en el cas de Sallent no autoritzada, en comptes d'acatar la sentència i corregir la situació actual.
09.01.2017
Al·legació al Pla Director d'Urbanisme de l'activitat minera al Bages presentada per l'Associació de Veïns Sant Antoni de La Rampinya, de Sallent, al dpt. de Territori i Sostenibilitat.
L'al·legació és a la totalitat del PDU per nombroses raons legals: es desvia de les facultats urbanístiques suplantant la legislació ambiental sense tenir capacitat per executar res de la qüestió ambiental, ignora la sentència penal que pesa sobre l'activitat, per la inexistència de l'interès públic que el PDU esgrimeix, per basar-se en un conveni entre el govern i el particular més interessat que inverteix la jerarquia d'ordre... Per tot plegat, se'n demana l'aturada de la tramitació.
05.01.2017

Al·legació al Projecte (= realitat!) de creixement del dipòsit (= runam!) salí del Cogulló a partir de 1988 presentada per la Plataforma Montsalat al dpt. d'Empresa i Coneixement.
L'al·legació és a la totalitat de l'anomenat projecte perquè es presenta al 2016 quan està executat. Es demana l'aturada immediata de l'abocament de residus a Sallent. A més, s'exposen alguns punts per corregir deficiències.

05.01.2017

Al·legació al Pla Director d'Urbanisme de l'activitat minera al Bages presentada per la Plataforma Montsalat al dpt. de Territori i Sostenibilitat.
L'al·legació és a la totalitat del PDU per ser legalment inviable i estar mal plantejat, i també als seus aspectes tècnics principals per mal resolts.

27.11.2016

En un article d’opinió titulat “Consumidors i usuaris”, publicat a Regió7 el 27.11.2016 i que no reproduïm íntegrament per vergonya aliena, l’exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa i de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya Josep Huguet carrega contra “...casos de grups ecologistes o de defensa del medi ambient que actuen a base de subvencions disparant contra aquell que interessa al qui paga la subvenció. He conegut de prop, per exemple, el cas de la batalla de la sal, on d’una banda les salineres marines i les salineres minaires d’Alemanya han finançat sengles estudis o recerques sobre la salinització territorial que podria provocar la mina de potassa de la Catalunya Central…”. Acompanya l’article una imatge de la llançadora de residus salins al runam del Cogulló.
L’exconseller Huguet insinua molt directament que Montsalat, la plataforma cívica d’estudi i oposició a l’afectació ambiental de la mineria al Bages, rep subvencions d’empreses salineres forànies. Davant de la insinuació, volem deixar molt clar que Montsalat funciona des del 1997, que va néixer del col·lectiu ecologista L’Alzina i de veïns afectats particularment per salinització d’aigües i que tota la nostra activitat –dedicació, anàlisis, interminables processos judicials, fiances al jutjat...- la paguem íntegrament de les nostres butxaques.
Encara esperem que Iberpotash ens retorni costes de judicis i pagui indemnitzacions a perjudicats, a les quals ha estat condemnada. Aquesta situació contrasta amb els patrocinis i el clientelisme que Iberpotash ha creat al seu voltant. I a sobre l’exconseller del ram, fent gala d’ignorància, demagògia i mala fe, ens acusa de cobrar d’empreses salineres.
Senyor Huguet, si disposa d’alguna prova de subvencions a Montsalat –que no la té perquè Montsalat utilitza recursos propis i el servidor de l’Ajuntament de Manresa per hostatjar aquesta web informativa de l'impacte ambiental de la mineria- faci-la pública. Sinó, tingui la decència de retractar-se públicament, de deixar de confondre a la gent i de no enfangar més al seu partit.
Valgui l’ocasió per recordar la proposta de Montsalat per donar ús educatiu i turístic al CAT-Sallent.

21.06.2016

Taula-resum dels plets judicials promoguts popularment contra Iberpotash pels seus impactes ambientals i contra la Generalitat per tolerar-los. (06.2016)

10.05.2016

Aportacions de la plataforma Montsalat al document inicial estratègic pel PDU de l’activitat minera al Bages presentades a la D.G. de Polítiques Ambientals en la fase de consulta a Ajuntaments, associacions i públic interessat.

02.05.2016
Aportacions de la plataforma Montsalat al PDU de l’activitat minera al Bages presentades el 27.04.16 a l’Ajuntament de Sallent.
Aquest escrit s’estalvia els qualificatius i les consideracions jurídiques que ens mereix la gestació d’aquest nou PDU que no es pregunta perquè no s’ha complert res d’allò que el vigent PDU del Pla de Bages del 2006 estableix en relació a la gestió dels residus salins, que supedita normativa urbanística a un conveni previ amb la part més interessada, que omet que sobre l’activitat d’abocament de residus salins en les actuals condicions pesa una condemna ferma per delicte ecològic i que pretén no adonar-se que l’autorització ambiental a l’explotació de Sallent ha estat revocada pels tribunals per incompliments ambientals i, precisament, urbanístics. Aquests aspectes seran desenvolupats i al·legats al dpt. de Territori i Sostenibilitat en l’exposició pública.
17.03.2016
Correcció de la sentència del 22.02.2016 de l'Audiència de Barcelona. Tant el Ministeri Fiscal com l'acusació particular havíem explícitament retirat l'expressió "existencia de graves daños para la salud de las personas" dels escrits de conclusions a l'inici del judici a Manresa. Aquest fet rebaixa el còmput de la pena. L'Audiència de Barcelona aclareix i esmena aquest punt.
25.02.2016
Entrevista a Jordi Badia de la Plataforma Montsalat per Ramon Varela, publicada al portal Tercera Información el 25.02.2016.
23.02.2016
Sentència de l'Audiència de Barcelona comunicada el 22.02.2016 que ratifica la condemna imposada el 18.12.2014 pel Jutjat Penal de Manresa a Iberpotash pel delicte ecològic de salinització d' aigües a través dels lixiviats incontrolats dels seus residus salins i l'obliga a la restituir les condicions ecològiques anteriors.
06.01.2016
Un país millor o un gran abocador, aquesta ha estat la qüestió.
11.12.2015
Comencem per impermeabilitzar els runams i ja es veurà més endavant.
10.12.2015
El conveni entre la Generalitat i ICL Iberia de volta i mitja.
13.11.2015
Conveni de col·laboració entre el dpt. de Territori i Sostenibilitat, el dpt. d'Empresa i Ocupació i ICL Iberia,
24.09.2015
El Tribunal Suprem, la més alta instància judicial, ha ratificat la sentència del 15.10.2013 del TSJC que va anul·lar l'autorització ambiental de l'activitat minera d'Iberpotash a Sallent, davant dels recursos de cassació interposats per Iberpotash i per la Generalitat contra l'esmentada sentència.
19.08.2015

Descarregeu-vos el póster E pur si muove!, en honor al gran científic Galileo Galilei que va posar sempre la veritat per davant d'allò que volien escoltar els dirigents i poderosos (a resolució alta per imprimir).

13.07.2015
Nota de premsa conjunta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i de la Plataforma Montsalat distribuïda arran de la presentació el dia 13.07.2015 del llibre Rius de Sal al Col·legi de Periodistes, a Barcelona, i a la Llibreria Parcir, a Manresa.
06.07.2015
Al·legació de Montsalat al projecte de millora de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres fase 2ª, demanant que es captin més surgències de salmorra d'origen miner i que el seu cost vagi a càrrec d'ICL Iberia / Iberpotash.
11.06.2015
Al cor de Catalunya, una multinacional israeliana salinitza el Llobregat creant un deute mediambiental al país que, anant bé, durarà els propers cent anys. Document de presentació de la campanya conjunta de les entitats BDS, ProuSal i Montsalat per denunciar, una vegada més, la salinització de la conca del Llobregat pels residus salins de la multinacional israeliana ICL-Iberpotash i per demanar a la població que rebutgi els patrocinis d'Iberpotash.
24.03.2015
Carta a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat -i a la DG d’Energia, Mines i Seguretat Industrial que en depèn- recordant el recurs d’alçada presentat per Montsalat el 07.04.14 contra l’autorització de la modificació del centre productor de potassa i sal de Súria. Ha passat prop d’un any i encara s'espera resposta. Silenci administratiu davant dels problemes?
28.02.2015

Les entitats BDS Bages, ProuSal i Montsalat rebutgem en un comunicat el patrocini d’Iberpotash a la Transèquia 2015. Com es pot admetre que l’empresa minera Iberpotash, que amb els seus lixiviats incontrolats de salmorra salinitza els rius Cardener i Llobregat, patrocini una festa que pretén posar atenció a la gestió curosa de l’aigua?

Per ser fidels al motiu de la Transèquia, pel camí cal fixar-se en algunes conseqüències a l’aigua de la mineria de potassa: la devastació total de la riera de Soldevila per on circula salmorra del runam del Cogulló, la salinització del Riu d’Or, l’increment de 35 a 280 mg Cl/L a l’aigua del Llobregat al passar per Sallent (anàlisis del 28.02.2015) que la fa no apta per potabilitzar amb mitjans convencionals i milions de tones de residus salins acumulats que condemnen la conca durant segles.

Precisament la Sèquia que pren l’aigua del Llobregat sota el castell de Balsareny, més amunt de la mineria de potassa,  evita els perjudicis de la salinització al subministrament a Manresa i a les poblacions del Pla de Bages. Però més avall de la conca, l’aigua és dolenta per excés de clorur, sodi i potassi (Castellgalí, Sant Vicenç, Olesa, Terrassa...) o bé requereix tractaments costosos d’osmosi inversa per ser potabilitzada (plantes d’ATLL a Abrera i d’Agbar a Sant Joan Despí). És amb el patrocini de qui malmet l’aigua com es ret homenatge als iniciadors de la Sèquia? Fa pena i fa riure a la vegada tanta incongruència.
22.07.2014
El jutjat penal n.1 de Manresa sentencia contra Iberpotash i 3 ex-directius de l’empresa pel delicte ambiental de salinització de les aigües de diversos punts de Sallent, Santpedor, Callús i Súria, obliga a indemnitzar a propietaris més directament afectats, a controlar completament els lixiviats de salmorra dels runams salins i a revertir els actuals punts de salinització d’aigües a la seva situació original d’abans de l’existència dels runams. Vegeu la part dispositiva de la sentència 242/14 del 19.12.2014.
22.07.2014

La muntanya de la vergonya. Vídeo sobre les conseqüències dels residus salins d'Iberpotash al subministrament d'aigua a la conca del Llobregat (3:06).

Vegeu-lo a:

Descarregueu-lo de:
La muntanya de la vergonya

En versió subtitulada:  
22.07.2014

Entitats ecologistes de Catalunya demanem a la Generalitat l'obertura d'un expedient de responsabilitat ambiental pels danys de l'activitat minera d'Iberpotash a la conca del Llobregat. Vegeu la nota de premsa i el dossier distribuïts durant la presentació al Col·legi de Periodistes de Barcelona el 22.07.14.

08.04.2014
Recurs de Montsalat contra l'autorització administrativa de la DG d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i la Declaració d'Impacte Ambiental de la DG de Qualitat Ambiental favorables al pla de modificació de l'explotació minera de potassa i sal a Súria, per la radical discrepància entre la reducció de salmorra que s'aprova i la realitat de l'increment degut al cabal d'aigua salada interceptat pel túnel en construcció. La nova aportació d'aigua salada del túnel pren tota possibilitat d'evacuar pel col·lector la part de salmorra generada als runams que actualment no s'arriba a controlar. El pla Phoenix ha posat Iberpotash amb la salmorra fins al coll, exactament al contrari d'allò que prometia i que la Generalitat ha aprovat ambientalment. Els camions cisterna grisos de transport de salmorra a les carreteres entre Súria i Sallent expressen el despropòsit ambiental que la Generalitat no vol veure.
11.03.2014
"Se cree el ladrón que todos son de su condición". Nota de Montsalat dedicada a la Plataforma social de suport a la mineria.
02.03.2014
Després de 5 sentències contra el runam del Cogulló. Document de Montsalat enfocant, una vegada més, camins cap a solucions justes als problemes ambientals causats pels runams salins de Sallent.
01.03.2014
Relació de les sentències obtingudes a les causes populars contra el runam salí del Cogulló de Sallent.
Tot i jugar en camp contrari i amb mitjans molt menors, la causa popular guanya per golejada:
Iberpotash, Generalitat, Ajuntament de Sallent 0 - Gent en favor del medi ambient 5.
Malgrat aquest resultat tan clar i el partit ja decidit, Iberpotash, Generalitat i Ajuntament de Sallent recorren contra les sentències, demanen pròrroga.
22.02.2014
Atenent les raons demandades per l'AV Sant Antoni de La Rampinya de Sallent, la sentència 34/2014 del 18.02.2014 del TSJC condemna l'Ajuntament de Sallent a iniciar un expedient de protecció de la legalitat urbanística en l'àmbit del runam salí del Cogulló i a ordenar la suspensió immediata dels abocaments i el restabliment físic de l'espai ocupat pel runam que l'any 2008 tenia la qualificació urbanística de sòl no urbanitzable de protecció especial. De tot plegat l'Ajuntament n'haurà d'informar al jutge mensualment.
La sentència és pel contenciós interposat per l'AV La Rampinya, després que l'agost del 2008 l'Ajuntament de Sallent acordés desestimar la petició d'incoar un expedient de protecció urbanística per l'extralimitació del runam del Cogulló.
04.12.2013
La DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme desestima totes les raons de Montsalat en contra del PEU de noves línies elèctriques associades al subministrament a les instal·lacions d'Iberpotash a Súria i en contra del seu traçat per Cererols. No ens estranya. La resposta s'ha obtingut un any després de presentada l'al·legació i mercès a la insistència de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.
12.11.2013
Carta del 28.11.2012 de la Casa Reial a la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural, participant a la plataforma Montsalat, agraint de part del Príncep d'Astúries la informació sobre els impactes ambientals causats pels residus salins de la mineria de potassa a Sallent i Súria. En contra d'allò que reiteradament Iberpotash i el diari Regió7 havien anunciat, s'Altesa Reial el Príncep Felip no va assistir a la celebració del centenari del descobriment de la potassa a Iberpotash-Súria.
23.10.2013

La sentència del 15.10.2013 del TSJC al contenciós promogut per l'AV La Rampinya de Sallent amb Montsalat anul·la l'autorització ambiental de l'explotació minera d'Iberpotash a Sallent i Balsareny atorgada el 19.04.2008 del dpt. de MAiH de la Generalitat. Vegeu la notícia elaborada per l'ACN i publicada per Manresainfo.cat, i la crònica a Regió7 del 23.10.13.
La sentència anul·la la resolució del 19.04.2008 del dpt de MAiH, i amb ella revoca l'autorització ambiental de la mineria de potassa de Sallent, per incompliment urbanístic i perquè el procediment d'autorització no va fer una avaluació dels impactes ambientals suficient ni d'acord amb la legislació autonòmica, estatal i comunitària. El tribunal ha estimat els fets presentats pels pèrits, tant l'extralimitació del runam del Cogulló en relació al planejament urbanístic vigent en diferents períodes, com la salinització greu de les aigües de l'entorn per lixiviats originats als runams salins, un fet que posa en evidència la insuficiència de les mesures de control. A més, aquesta nova sentència reitera l'obligatorietat d'un programa de restauració d'aplicació immediata pels runams salins de Sallent i una fiança d'acord amb la magnitud d'aquests runams, com ja establia la sentència del 11.10.2011 del mateix tribunal pel cas promogut per Sebastià Estradé
.
En un primer apartat la sentència desgrana i admet el dret, qüestionat per les parts demandades Iberpotash i Generalitat, dels representants de l'AV a presentar el contenciós. La resolució d'aquest contenciós es va endarrerir un any perquè les parts demandades van sol·licitar la traducció de l'expedient del català al castellà (vegeu La Generalitat contra el català).

12.09.2013

Al·legació de Montsalat al projecte de modificació del centre productor de potassa i sal a Súria, de la societat Iberpotash SA, conegut com a Pla Phoenix. El Pla Phoenix es basa en dues grans falsedats, la primera que totes les qüestions ambientals de la planta de Súria estan resoltes -el sobtat increment de salinitat al Cardener al seu pas pel Fusteret ho desmenteix, el cost de dessalinització a les ETAPs el paguem entre tots-, la segona que el col·lector de salmorres té capacitat il·limitada i eterna -en realitat aquest col·lector envellit rebenta i vessa salmorra cada dos per tres-, i en objectius comercials molt hipotètics.

10.08.2013
Extracte de la sentència del TSJC sobre el contenciós presentat per l'AAVV Sant Antoni de la Rampinya contra el POUM de Sallent del 2010, que anul·la la qualificació "clau 19 - zona de dipòsit de residus salins" a les àrees ocupades pels runams salins.
Al nostre entendre, un pla d'ordenació urbanística no podia, per la via dels fets consumats, concedir la compatibilitat urbanística a uns grandiosos abocadors salins que han crescut fora de plans d'ordenació, i molt menys encara quan la salmorra lixiviada contamina greument les fonts i torrents de l'entorn i el riu Llobregat. També ho ha entès així el TSJC. La sentència afegeix que una qualificació com aquesta s'ha d'estudiar de debò amb arguments ambientals i urbanístics, omplir-la de contingut de detall, que cal separar entre runams actuals i possibles noves àrees d'abocament i que el POUM ha de tenir per objectiu la reducció dels dipòsits salins.
02.08.2013
Aportació de Montsalat a l'Avanç de 14ª modificació de les normes subsidiàries de Súria, a l'àmbit de la mina. Som molt crítics amb l'Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar que nega d'entrada i prescindint de dades ambientals qualsevol incidència present i futura del runam de Súria en la salinització de l'aigua (vegeu foto nr.370 i altres de la galeria i anàlisis d'aigua del Cardener i afluents per desmentir-ho) i que pren per antecedents ambientals allò que són plans comercials d'Iberpotash.
20.01.2013
La mineria de potassa al Bages: informe de l'Estudi Ramon Folch i s'Altesa Reial el Príncep d'Astúries cancel·la la visita anunciada a Iberpotash-Súria. Notícies de la ICHN n.105, 01.2013.
27.12.2012
Al·legació de Montsalat al Pla Especial Urbanístic de les noves infraestructures elèctriques associades al subministrament a Iberpotash
18.12.2012
Èxit de l'assemblea convocada el 15.12.2012 a Sallent per Prousal i Montsalat. Més de 70 persones debaten el problema de la salinització del riu Llobregat, es constitueixen en comissions de treball i exigeixen ampliar la lluita contra l’abocament il·legal de residus salins al costat del Llobregat.
09.11.2012
Dels runams salins al cost de l'aigua. Quatre ratlles per presentar a la gent de conca mitjana i baixa del Llobregat el problema ambiental i econòmic que els causa la mineria de potassa del Bages.
08.11.2012
Xemeneies vora el riu. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el novembre de 2012, que, amb motiu de la presentació recent del document previ ambiental pel desdoblament del col·lector de salmorres al Bages, compara les xemeneies de les antigues fàbriques tèxtils amb les torres de trencament de càrrega del col·lector.
05.11.2012
Venuts a Iberpotash. Relació d'entitats i empreses de comunicació subvencionades per Iberpotash. Alerta!, les comunicacions d'aquestes associacions i empreses sobre temes que afectin la mineria de potassa publicades després de la data de l'acord d'esponsorització s'han d'entendre com a publicitat i servei de neteja. No espereu trobar-hi informació imparcial.
24.10.2012
Sense horitzó per la restauració dels runams salins. (cat / esp / eng) Manifest conjunt de Prousal! i Montsalat, les dues plataformes ciutadanes preocupades per corregir l'afectació ambiental que causa la mineria de potassa al Bages, davant dels darrers esdeveniments i dels plans miners.
12.09.2012
Carta al dpt. de Territori i Sostenibilitat sobre el document previ ambiental per la millora de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres del Llobregat. Montsalat expressa el suport al desdoblament del col·lector de salmorres i fa notar que el disseny constructiu de les captacions de les surgències de salmorra a les rieres de Soldevila i Riudor i a la riba dreta del Llobregat a Sallent van endarrerides, malgrat que, segons l'autorització ambeintal, havien d'estar acabades l'any 2010.
02.02.2012
La falla del Guix. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el febrer de 2012. La falla del Guix, a Sallent, mostra un fenomen únic: pel seu pla de falla hi circula salmorra. La qualitat de l'aigua del riu Llobregat té un abans i un després de creuar la falla del Guix.
31.01.2012
CAT Sallent. Montsalat proposa reconvertir el fallit Centre d'Acollida Turística de Sallent, tancat i barrat poc després de ser estrenat, en un Centre d'Interpretació dels Desastres Ambientals de la Mineria de Potassa al Bages. La situació del CAT Sallent és immillorable per aquesta funció. Un extracte d'aquest article surt publicat a la revista El Pou, febrer-2012.
14.12.2011
Salinització. El riu Llobregat i la mineria de potassa al Bages: una activitat econòmica i, alhora, una irresponsabilitat ambiental. Roger Lloret Rios. Papers de Sostenibilitat n.29, desembre del 2011.
25.08.2011
Carta als veïns de Callús davant de les informacions confuses al voltant de la pretensió de requalificar a sòl industrial 80 Has dels plans rurals de la Tossa i d'instal·lar-hi indústries d'Iberpotash.
19.07.2011
Carta als informatius de la televisió comarcal Canal Taronja després que la conductora del programa de tertúlia Barra Lliure el dijous 14.07.2011 obstruís el debat al voltant dels costos públics destinats a pal·liar la salinització de l'aigua ocasionada pels residus de la mineria i el tanqués amb l'afirmació del Sr. Antonio Julian, ex-alcalde de Súria, que la contaminació minera al Bages és cosa del passat. El Sr. Julian menteix públicament en aquesta qüestió.
09.07.2011
El conte de mai acabar. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el juliol de 2011, amb motiu de l'enèssima fuita de salmorres del col·lector, aquesta vegada al passeig del Riu de Manresa. El col·lector de salmorres saboteja els esforços de Manresa per crear un parc a la riba del Cardener; els efectes indesitjats de la mineria de potassa acaparen la inversió pública a la comarca de Bages.
08.06.2011
La restauració del runam de Vilafruns. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el juny de 2011, que explica com s'han realitzat obres i els resultats obinguts en la restauració del runam de Vilafruns (Balsareny), el primer runam salí de la comarca de Bages que ha estat plenament restaurat.
25.04.2011

 

Entrevista a Roger Lloret, de Montsalat, amb motiu de la presentació del documental La sal de la mort al Museu Marítim de Barcelona, en el marc de l'exposició Aigua, Rius i Pobles. (1ª, 2ª i 3ª part a Youtube)

22.04.2011

La sal de la mort from cc baxter on Vimeo.

La sal de la mort, documental realitzat per Núria Sala i Dani Sala d'E2S Produccions que segueix sobre el terreny la feina de Montsalat, n'entrevista alguns dels integrants i presenta l'afectació ambiental que causen els residus de la mineria de potassa del Bages.

22.04.2011
El río de agua salada, documental del programa El Escarabajo Verde de TVE2 que explica la salinització del Llobregat a causa dels runams salins de la minera de potassa al Bages.
28.01.2011

Revisió de l'execució de les obres per la minimització de la incidència dels runams salins del Bages i per la millora de les aigües de la conca del Llobregat. Agència Catalana de l'Aigua, gener del 2011.

El document de l'ACA revisa el compliment, al gener del 2011, de les diferents actuacions per esmorteir la salinització de les aigües a causa dels runams salins del Bages i l'afectació a les aigües de consum que la pròpia ACA havia presentat el març del 2009, a Manresa, en l'acte d'estrena del documental "La sal de la mort" organitzat per Montsalat. Com a major objectiu aconseguit recentment destaca la restauració del runam de Vilafruns (Balsareny), mentre que el tema pendent més gran és la construcció d'un nou col·lector de salmorres en el tram Cardona-Balsareny-Abrera. Tampoc s'han interceptat encara les surgències d'aigua salinitzada a Sallent i a Santpedor, tal com establia l'autorització ambiental. Mentre l'ACA compleix la restauració de Vilafruns, la intercepció de surgències salines a l'entorn del Cogulló i al Llobregat a Sallent -de les quals Iberpotash n'és responsable al 100%, però se li demana que en pagui només el 50%- no avança.

04.12.2010
La Generalitat contra el català. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el desembre de 2010, sobre la demanda de la Generalitat al TSJC perquè l'expedient del contenciós sobre l'autorització ambiental de l'explotació minera de Sallent sigui traduït del català al castellà pels serveis jurídics.
04.06.2010
Negar les evidències. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el juny de 2010, sobre la irracionalitat i explícita mala fe d'aquells qui insisteixen en negar fets sobradament comprovats.
13.05.2010
El programa El Escarabajo Verde de TVE2 emet, a les 19.30h del dijous 13 i del diumenge 16 de maig, el documental El río de agua salada que explica la salinització del Llobregat a causa dels runams salins de la minera de potassa al Bages.
del 4 al 30 de maig de 2010
Aigua, Rius i Pobles: tot un mes de jornades i exposicions al Museu Marítim de Barcelona i d'activitats dedicades als problemes de l'aigua, als mundials i als que més de prop ens afecten, sota l'organització de la Asociación Agua Ríos y Pueblos i amb la contribució de nombroses entitats ciutadanes, entre elles Montsalat i Prou Sal!. L'impacte dels runams salins del Bages a la conca del Llobregat hi serà ben present amb la taula rodona del divendres 7 a les 18h, la passejada col·lectiva en bus pel runam del Cogulló el diumenge 16 al matí, i la presentació del documental La Sal de la Mort el dimecres 19 a les 19h. Vegeu el programa complet.
06.01.2010
Manresa skyline. Article de Jordi Badia publicat a la revista El Pou, el desembre de 2009, sobre l'impacte paisatgístic dels runams salins.
05.09.2009
Manresa també salinitza el riu. Article de Jordi Badia, publicat a la revista El Pou el setembre del 2009. Explica com, prenent el mal exemple dels runams salins d'Iberpotash, Renfe manté una llarga filera de munts de sal a l'estació de Manresa que salinitzen el riu Cardener i impedeixen el creixement del bosc de ribera.
24.04.2009
Informe sobre els informes. Article de Jordi Badia, publicat a la revista El Pou el maig del 2009, al voltant de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent.
10.04.2009
La salinització de la conca del riu Llobregat: fins quan? Article de Roger Lloret publicat per Ecodiari el 09.04.2009
30.03.2009
Salinització de la conca del riu Llobregat. Resum històric de la salinització de la conca del Llobregat, presentat per Roger Lloret a l'estrena del documental "La Sal de la Mort", el dia 27.03.09 al teatre Kursaal de Manresa.
04.10.2008
El TSJC ha admès a tràmit el contenciós presentat per l'associació de veïns de la Rampinya de Sallent i la plataforma Montsalat contra l'autorització ambiental atorgada pel dpt. de MAiH a les instal·lacions d'Iberpotash a Sallent i Balsareny. Els lixiviats dels runams salinitzen les fonts, els pous i les rieres fins a quilòmetres al voltant i el mateix riu Llobregat; l'autorització dóna per bo un programa de restauració virtual, sense plans ni terminis, establint una fiança d'import irrisori en comparació al cost real de la restauració; és a la vista de tothom que fins ara no s'ha restaurat res de res i, per si no n'hi hagués prou, el runam del Cogulló ocupa terrenys qualificats urbanísticament de protecció. Com ha pogut el dpt. de MAiH ignorar tot això i concedir autorització ambiental a l'explotació minera de Sallent-Balsareny?
06.09.2008
El dpt. Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat anuncia l'entrada en servei del tram desdoblat del col·lector de salmorres des d'Abrera fins al mar que recollirà les salmorres procedents de les plantes potabilitzadores d'aigua del Llobregat d'Abrera i de Sant Joan Despí i que aquest mes de setembre tindrà enllestit el projecte d'ampliació per als trams des d'Abrera fins a Balsareny i fins a Cardona.
05.09.2008
L'espasa de Dàmocles de la conca del Llobregat. Article de Jordi Badia publicat a la revista manresana el Pou que repassa els múltiples accidents ambientals causats pel col·lector de salmorres, les seves causes i posa en guàrdia dels vessaments de salmorra futurs.
04.07.2008
Qui contamina, cobra. Article de Jordi Badia publicat a l'observatori de natura de la revista manresana El Pou que explica com la Generalitat de Catalunya, en base a la tergiversació de l'aplicació del decret 343/1983 que obliga a totes les activitats extractives -a totes menys a les de la mineria de potassa- a restaurar els terrenys afectats, a fiances de restauració d'import molt inferior al cost real de restauració dels runams salins, gairebé simbòliques, i a obres per eliminar de la xarxa fluvial i de les aigües de consum la sal lixiviada dels runams pagades amb diners públics, subvenciona Iberpotash perquè contamini les aigües de la conca del Llobregat.
25.04.2008
Els salers sempre tapats. Article de Jordi Badia publicat a l'observatori de natura de la revista manresana El Pou que explica la higroscòpia de la sal, propietat física per la qual els runams absorbeixen aigua ambiental i desguassen salmorra.
10.03.2008
Burros amb orelleres. Article de Jordi Badia publicat a l'observatori de natura de la revista manresana El Pou, on compara l'herència de la Sèquia rebuda d'uns avantpassats medievals, amb els gegantins runams salins que la generació actual llega per a les futures.
25.01.2008
Resposta obtinguda de l'Ajuntament de Sallent a l'al·legació presentada per Montsalat contrària al trasllat de la línia elèctrica que permetria l'ampliació de la capacitat al runam del Cogulló. Noteu com l'Ajuntament de Sallent acorda l'aprovació inicial del projecte quan encara el període d'exposició pública estava obert. Noteu com la carta de l'Ajuntament de Sallent no respon a cap de les raons exposades a les al·legacions, simplement les traspassa a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, l'organisme amb potestat per fer l'autorització definitiva del projecte. Noteu també com l'Ajuntament de Sallent es permet fer l'aprovació inicial del trasllat de la línia elèctrica, ignorant explícitament les raons de les al·legacions. Per aquestes negligències, que no són pas menors, la Comissió d'Urbanisme ha retornat l'expedient a l'Ajuntament de Sallent.
15.12.2007
Al·legació, presentada per Montsalat a l'Ajuntament de Sallent, contrària a l'autorització del trasllat de la línia elèctrica que facilitaria l'ampliació del gegantí abocador de residus salins del Cogulló.
20.11.2007
FAQs THMs H2O. Les preguntes més freqüents i respostes concises sobre la problemàtica dels tri-halometans cancerígens a l'aigua de consum captada del Llobregat, exposada per un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i tapada per les empreses Aigües del Ter-Llobregat i Aigües de Barcelona SA. (.html, .pdf)
16.09.2007
El perquè del mal gust de l'aigua de Barcelona. Carta tramesa a El Periódico, en reposta a la pregunta perquè els ciutadans hem claudicat de beure aigua de l'aixeta, formulada per Isabel Coixet al seu article del dominical del 9 de Setembre.
12.12.2006
Opinió de Montsalat sobre el projecte d'ampliació del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat, tramesa al dpt. de Medi Ambient i Habitatge.
26.11.2006
La conca del Llobregat hipotecada per les muntanyes de residus de sal del Bages. Article de Montsalat a la revista manresana El Pou, desembre 2006.
04.11.2006
Nota de premsa conjunta de l'oficina d'enginyeria Grup Solucions i la plataforma Montsalat expressant la satisfacció per l'expectació i bona acollida dispensada al projecte d'impermeabilització dels runams salins. La impermeabilització no impediria ni dificultaria l'aprofitament posterior dels residus, tal com es fa al runam nou de Cardona.
16.10.2006
Nota de premsa sobre el projecte d'impermeabilització dels runams salins del Bages per minimitzar-ne l'impacte ambiental, presentat a responsables dels municipis més directament afectats per salinització de les aigües i als mitjans de comunicació. El projecte ha estat redactat per l'enginyeria Grup Solucions.
12.02.2006
Informe de Montsalat sobre els plans d'Iberpotash per al creixement del runam salí del Cogulló de Sallent.
26.08.2005
Amb Sorea a Súria, Sant Vicenç i Sallent, el servei d'aigua va malament. Carta oberta a la companyia d'aigües Sorea que s'inhibeix en tots els casos de subministrament d'aigua massa salada a poblacions del Bages, malgrat ser-ne actor principal.
15.07.2005
Denúncia a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. Text de la denúncia contra Iberpotash SA pels seus impactes ambientals continuats a la conca del Llobregat i contra els governs de l'estat espanyol i de la Generalitat per tolerància còmplice, enviada a la DG de Medi Ambient de la Comissió de la Unió Europea.
14.05.2005
L'Agència Catalana de l'Aigua desestima l'al·legació que sol·licitava un cabal mínim més alt al tram del riu Llobregat comprès entre la Botjosa i la Corbatera (Sallent). Nota de premsa.
22.04.2005
Manifest del Dia de la Terra del 2005 a Santpedor,

22.04.2005

Convocatòria: divendres 22 d'abril, Dia de la Terra, a Santpedor, a les 18.30 a la plaça Gran i a les 19.00 a la plaça del Sindicat, instal·lació del tronc del gran roure de la caseta de Llussà que visqué i es feu gran a la vora del Riu d'Or, i que morí a causa de la contaminació de l'aigua originada a la muntanya de residus salins del Cogulló. Acte amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor.
12.03.2005
Queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per l'impacte ambiental de la mineria de potassa del Bages.
02.2005

Un any més de salinització a la xarxa fluvial a Sallent pels runams salins. Article per al butlletí municipal de Sallent.

01.2005
Cada dia més aigües salinitzades al Bages per la mineria. Article a la revista manresana El Pou.
11.2004
La salinització de la conca del Llobregat per la mineria potàssica del Bages. Article per al butlletí de l'Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya.
26.09.2004
Convocatòria: Música per a la dessalinització del Bages, el diumenge dia 26 de setembre a Santpedor, a la fira de Productes Naturals i Ecològics amb músics al carrer.
21.07.2004
Un camí de futur per als abocadors de residus salins del Bages. Document de MontSalat lliurat al D.Gral. de l'Agència Catalana de l'Aigua Sr. Jaume Solà, durant la visita conjunta amb el Conseller de Medi Ambient i Habitatge Hble. Sr. Salvador Milà a les afectacions ocasionades per la mineria de potassa del Bages.
21.06.2004
Nota de premsa: El decret que modifica el PHN porta també la solució a la contaminació del Llobregat i el Cardener
16.06.2004 Resposta de l'Agència de Residus de Catalunya a la proposta de Montsalat d'establir un cànon de deposició també per als residus miners
10.06.2004
Nota de premsa: L'Alzina es queixa de la lentitud del jutjat en l'afer dels abocadors salins
28.04.2004 Carta a Regió7: Muntanyes invisibles de residus
13.04.2004 Carta a l'Agència de Residus de Catalunya: Cànon de deposició també per als residus miners
27.02.2004 Nota de premsa: Les mines estan canviant
19.02.2004 Nota de premsa: El Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Salvador Milà, presideix la reunió del fòrum de la mineria de potassa del Bages.
03.02.2004 La ministra de Medi Ambient, Sra. Elvira Rodríguez, xifra en 75% la població de l'àrea metropolitana que no beu aigua de la xarxa a causa del seu mal gust, mentre que Agbar redueix aquest el percentatge al 56%.
16.01.2004 Reunió al Consell Comarcal del Bages entre els alcaldes de les poblacions mineres, els comitès d'empresa d'Iberpotash i la plataforma MontSalat. Notes sobre la reunió, pendents encara de l'acta oficial que es redactarà i s'aprovarà properament.
31.12.2003
Nota de premsa: La Plataforma Montsalat demana que es clausurin els abocadors de les empreses mineres del Bages
30.12.2003
Nota de premsa: Iberpotash no ha iniciat encara el tràmit de l'autorització ambiental
30.12.2003
Al·legació al programa de restauració-ampliació de Sallent i Balsareny
10.11.2003
Crònica salada d'un any
10.06.2003
Nota de premsa: Les mines de potassa del Bages porten més de 20 anys escapolint-se de la llei
22.05.2003
Al·legació al programa de restauració-ampliació de Súria
20.11.2002
El riu Cardener més salat
10.2002
Llicència per embrutar el país. Article publicat a la revista El Pou, l'octubre del 2002.
24.10.1998
Declaració de Sallent. Manifest de les Jornades sobre els impactes ambientals i socials de la mineria de sal al Bages, organitzat per la Federació d'AAVV a Sallent