MANIFEST DE SALLENT

 

Tot just fa un any era la vila de Cardona que convocava la solidaritat veïnal, de la comarca i de Catalunya, per fer front a la problemàtica derivada de la proposta d’aprofitament de les mines de sal per a guardar-hi residus especials.

Avui, a la mateixa comarca del Bages, és la vila de Sallent la que vol denunciar públicament els problemes i amenaces  que pateix a causa de les formes d’explotació de les mines i instal·lacions de les Potasses.

Aquesta activitat, instal·lada a la vila des dels anys 30, no ha estat fins els anys 80, és a dir ja en democràcia, que s’ha incrementat en quantitats importants, però sobre tot sense cap mesura per als impactes ecològics, i és ara mateix que, lluny de resoldre la problemàtica d’aquests impactes, es torna a fer concessions d’explotació abusiva fins al 2025, igualment sense cap mesura,  incrementant desorbitadament la muntanya salada ja existent.

Els impactes d’aquesta explotació arriben a afectar tota la vida de la població:

-          Afecta el patrimoni natural per l’impacte visual.

-          Afecta les aigües i la flora  per la salinització exterior.

-          Afecta el patrimoni històric per la proximitat del poblat ibèric.

-          Afecta la geologia a causa de les mines deixades sense reomplir i  la pressió de les basses de llots amb repercussions sobre els habitatges que pateixen esquerdes (barri de l’Estació i la Rampinya) i, per tant, inseguretat i despesa econòmica  no rescabalada.

-          Afecta la salut tenint en compte la formació i el règim de boires a la comarca.

-          Afecta l’urbanisme en tant que el sòl programat municipal i les llicències que s’hi donen es fan condicionades al reconeixement previ de la situació.

-          I afecta la moral i la consciència ciutadana que calla i pateix perquè necessita la feina que aquesta activitat genera.

 

Davant d’aquesta situació, que podem fer extensiva a tota la zona minera de la comarca i que és ben coneguda per totes les administracions públiques, municipals i del Govern de la Generalitat, volem proclamar que no pot haver-hi contradicció entre activitat industrial i natura, entre economia i societat, entre Govern i poble. És per això que presentem les següents exigències i alternatives:

 

1- Cal recuperar els treballs abandonats de fa dos anys de prospecció geològica per tal de controlar i prevenir les evolucions de subsòl i dotar els pressupostos adequats perquè aquests estudis es pugui fer regularment.

2- Cal revisar els plans i criteris urbanístics de la localitat, adaptant-los preventivament a les hipotèsis i resultats de les inspeccions del sòl.

3- Cal indemnitzar als habitatges afectats per la despesa fectuada i considerar també com a responsabilitat pública subsidiària els casos de canvi d’ubicació.

4- Cal promulgar un reglament, encara que sigui provisional, que reguli les condicions dels dipòsits temporals i el seu tractament, homologant-los a la condició de residus industrials reciclables.

5- Cal modificar les tecnologies actuals d’extracció i els sistemes d‘explotació, de manera que les mines excavades s’ajustin més a les dimensions de les formacions salines i els materials sobrants siguin dipositats a la mateixa mina o en d’altres solucions ecològicament acceptables.

6- Cal estudiar un pla d’aprofitament i/o adequació del runam exterior per tal de minimitzar l’impacte  dels residus actuals, que contemplin solucions de reaprofitaments, d’impermeabilització i revegetació.

7- Cal abordar d’immediat aquestes alternatives amb criteris de manteniment i creació de llocs de treball.

 

No es contempla cap moratòria de l’activitat extractiva per tal de no crear nous impactes i problemes d’ordre social i laboral. Però alhora afirmem que aquest element no pot ser un xantatge. Per aquesta raó exigim establir fases i calendaris concrets de solucions progressives a aquesta problemàtica, i en concret i d’immediat sí que exigim la no concesió de cap ampliació ni augment d’explotacions, sense garanties ambientals plenes i sense un pla de tractament dels runams.

 

Creiem que la intervenció de la Fiscalia del Medi Ambient de Catalunya ha de ser activa i escrupulosa en tots els aspectes d’aquesta temàtica.

 

Per últim es fa necessària i urgent la constitució d’una comissió interdisciplinària en la qual hi participin: l’administració, els col.lectius veïnals, ecologistes i sindicals, i les institucions i departaments univeristaris especialitzats.

 

Les associacions de veïns de la comarca del Bages amb la Confederació de Catalunya serem actives amb la consecució d’aquestes reivindicacions.

 

Sallent, 24 d’octubre de 1998