Les mines estan canviant

 

Gairebé ens n’havíem cansat, ja. Portem uns quants anys de feina voluntariosa, recollint informació, difonent-la a tort i a dret en articles, xerrades, exposicions. Hem anat a molts despatxos oficials i hem conegut sis consellers de Medi Ambient. En el millor dels casos, hem aconseguit que la problemàtica sigui coneguda. Però els abocadors de residus salins continuen creixent i contaminant l’aigua que abasta gairebé la meitat de la població del país.

 

Vet aquí que la notícia, publicada per Regió 7 a finals de l’any passat, de la denúncia presentada pel fiscal de Medi Ambient contra els responsables de les empreses mineres del Bages, sembla que ha tingut la virtut de despertar una nova dinàmica entre les diverses parts implicades, i una nova actitud de qui té la responsabilitat en aquesta qüestió permetrà la resolució d’un problema que fins ara s’ignorava.

 

El paper dels sindicats ha estat clau. Seva va ser la iniciativa de crear un fòrum de debat, al si del consell comarcal, amb l’objectiu de trobar sortides consensuades que permetin la continuïtat de l’explotació minera, però sense els actuals impactes negatius. Els treballadors, molt abans que els directius, han vist que l’empresa no pot seguir eludint les seves responsabilitats i ha de fer un canvi d’actitud. No es pot sinó lloar l’actitud dels representants dels comitès d’empresa, que han volgut evitar un estèril enfrontament entre llocs de treball i respecte a l’entorn, i han incorporat en el seu discurs els valors de la sostenibilitat.

 

S’ha d’agrair també la bona acollida que ha tingut la proposta dels sindicats, per part de l’equip de govern del Consell Comarcal, que de bon principi ha acceptat aquest fòrum com a marc de treball. S’ha de tenir en compte que els consells comarcals continuen curts de recursos i de competències, però tractant-se com és el cas  d’una problemàtica compartida per diversos ajuntaments de la comarca, l’espai del consell és naturalment el més adequat.

 

El nou govern de la Generalitat comença el mandat amb aquest tema candent sobre la taula (entre molts d’altres), i els nous responsables de Medi Ambient, amb el conseller Milà al capdavant, s’han compromès ja a participar en aquest fòrum. I, encara que sigui massa d’hora per fer-ne la valoració, sembla que no hi seran a contracor, sinó tot el contrari, els més decidits impulsors.

 

Finalment, cal valorar en la justa mesura l’anunci fet per l’empresa Iberpotash d’incorporar-se també al fòrum de la mineria. Sense l’empresa, el fòrum no tindria sentit, i per aquesta raó la seva decisió és determinant. El simple anunci d’acceptar de formar part d’aquest fòrum és el millor indicador de que “els temps estan canviant”, perquè implícitament suposa acceptar la seva responsabilitat en la problemàtica, i la seva disposició a ser molt més transparents amb la societat en què treballen.

 

Per tot plegat, a tots plegats, enhorabona. Val més tard que mai.

 

Plataforma Montsalat

27 de febrer del 2004