IBERPOTASH NO HA INICIAT ENCARA EL TRÀMIT DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

 

Iberpotash, l’empresa explotadora de les mines de potassa de Súria, Sallent i Balsareny i formalment acusada pel fiscal de medi ambient pel delicte ecològic de salinització d’aigües, comença l’any 2004 sense haver presentat cap sol·licitud d’autorització ambiental.

 

La llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental classifica les activitats productives susceptibles d’ocasionar molèsties o perjudicis ambientals en tres categories de major a menor perillositat, els denominats annexos I, II i III. Per posar alguns exemples, una central tèrmica de potència superior als 50 MW s’inclou a l’annex I, una granja de 500 truges o una gasolinera s’inclouen a l’annex II i un taller petit de mecànica es contempla a l’annex III. Per a cadascuna d’aquestes categories, l’esmentada llei estableix quina legislació ambiental li és aplicable i unifica el tràmit a seguir per a obtenir, respectivament, l’autorització ambiental si l’activitat pertany a l’annex I, la llicència ambiental si és de l’annex II o la comunicació ambiental si és de l’annex III. El procediment involucra els Ajuntaments, el dpt. de Medi Ambient i Habitatge a través de l’OGAU i la informació als veïns més afectats.

 

Per a les activitats de l’annex II ja existents i amb llicència atorgada al moment de publicar-se la llei, la pròpia llei fixa la data límit del primer dia de l’any 2004 per presentar, d’acord amb els nous criteris i procediment, la sol·licitud d’obtenció de la nova llicència ambiental. En canvi, allarga el termini de la sol·licitud d’autorització ambiental per a les activitats de l’annex I fins al primer dia de l’any 2007. Perquè aquesta discriminació en favor dels grans?

 

La mineria quedava, segons la llei 3/1998, classificada a l’annex II; per tant amb un termini d’adequació a la llicència ambiental que s’acabava amb l’any 2003. Però el 10 de juny del 2003, el decret 143/2003 de la Generalitat corregia imprecisions en la classificació de les activitats i hi introduïa un canvi significatiu: el sector de la mineria es passava de l’annex II a l’annex I. Perquè?

 

El que podria semblar la voluntat d’un major control ambiental de les activitats mineres pel fet de passar-les d’annex II a I, a la pràctica al Bages es pot traduir en 3 anys més de marge per a les mines de potassa per eludir l’aplicació de la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.

 

És oportú fer notar que l’acord tripartit de govern de la Generalitat textualment afirma, al capítol de política territorial i ambiental, el seu compromís d’aplicació estricta d’aquesta llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.

 

Amb tot plegat, fonts de l’oficina d’informació ambiental del dpt. de Medi Ambient i Habitatge confirmen que Iberpotash no ha presentat cap documentació per sol·licitar l’autorització ambiental de les seves mines de potassa, plantes de tractament i abocadors de residus. En canvi, qui sí que ha iniciat l’expedient d’autorització ambiental és Ercros Industrial SA per a l’activitat d’explotació del runam salí de Cardona.

 

 

Plataforma Montsalat – 30.12.2003