CADA DIA MÉS AIGÜES SALINITZADES AL BAGES PER LA MINERIA

 

Malgrat el col·lector de salmorres i les obres públiques realitzades a Cardona pel dpt. De Medi Ambient de la Generalitat, la contaminació salina de les aigües s’agreuja i s’estén més i més pel territori de la comarca. El progressiu creixement de les muntanyes de residus salins a Súria i, sobretot, al Cogulló de Sallent, n’és l’única causa. Cal recordar que, amb la vista grossa de les autoritats, aquests gegantins abocadors no estan situats damunt de terrenys prèviament impermeabilitzats, que no compleixen cap programa de restauració i que, a diferència dels residus d’altres orígens, els residus salins de la mineria no paguen cap cànon d’abocament.

 

L’any 2002, els pous d’abastament d’aigua potable a Sallent es van salinitzar i, després de distribuir a la població aigua no potable per excés de sal i de potassi durant un any, es van haver d’abandonar. Aquests pous estan situats a l’extrem nord del nucli urbà, a la vora del Llobregat per extreure aigua subàlvia, és a dir, la que circula subterràniament en contacte amb el riu.

 

La filtració salina del nord de Sallent que ha afectat els pous s’ha fet més i més gran, fins a sorgir de manera ben evident l’any 2004 al marge dret del riu, sota la resclosa del pont Nou. El contingut de sal a l’aigua del Llobregat s’incrementa en aquest tram en uns 100 mil·lígrams de clorurs per litre. A la Botjosa, un altre salt d’uns 100 mg Cl/L més deixarà l’aigua al límit del valor màxim de clorurs admès a les aigües destinades a la potabilització. I encara falta sumar l’aportació de sal del runam de Súria, que es filtra directament al Cardener al tram del barri del Fusteret.

 

Més de la meitat de la població de Catalunya depèn de l’aigua dels rius Cardener i Llobregat per al seu subministre. L’excés de sal i de potassi a les aigües del Llobregat avall de les filtracions procedents dels runams s’arrossega cap a les xarxes de subministre i es distribueix per les aixetes de la meitat dels catalans. El trist resultat és una aigua de xarxa que, tot i que sovint ha estat diluïda amb aigua més dolça transvasada del riu Ter, normalment arriba a ser legalment potable, però sempre amb el mal gust salobre i el característic punt picant, amarg i persistent que li dóna el potassi. Aquesta aigua no és bona per fer passar la set, ni per facilitar la funció renal, ni per als qui tenen pressió arterial alta, ni per als nadons. Durant els mesos d’octubre i novembre del 2004, coincidint amb una tardor eixuta, l’aigua de xarxa de Sant Vicenç i que es capta del Llobregat superava el límit dels 250 mg Cl/L de les aigües potables.

 

Si en el còmput global de sal al Llobregat la tendència és a l’agreujament de la salinització i a l’empitjorament de la qualitat de l’aigua, geogràficament, el territori del Bages més intensament afectat per la salinització d’aigües superficials o subterrànies s’estén més i més.

 

L’àrea de l’entorn de la riera de Soldevila devastada per la salmorra, al vessant nord del Cogulló de Sallent, és cada vegada més gran. L’expansió d’aquest runam ha sepultat ja part d’un camí que el vorejava i amenaça la magnífica roureda de la Malesa. Aigües salades lixiviades d’aquesta gegantina muntanya de residus i que es dirigeixen vers l’oest, després de contaminar la riera de Riudor a Santpedor, subterràniament arriben ja fins a la riera de Bellver, als municipis de Callús i de Sant Joan de Vilatorrada. Els pous dels masos de la Filosa, cal Francisquet i cal Cots, i la riera de Bellver, des de la confluència del torrent de la Filosa fins a la seva desembocadura al riu Cardener, s’han anat salinitzat progressivament. Els lixiviats procedents del runam del Cogulló, situat al vessant del Llobregat, abasten ja el Cardener a través de la riera de Bellver.

 

Nombroses obres recents al voltant dels rius i de l’aigua de la comarca, realitzades sempre per l’Agència Catana de l’Aigua i pagades amb diners públics, intenten posar remei a la salinització per garantir el subministre. A Cardona s’ha desviat el riu Cardener sencer per estalviar-li el pas damunt del substrat salí, s’ha barrat la circulació d’aigua subàlvia per eixugar encara més el meandre ara abandonat de la Coromina i s’ha reconstruït la captació del torrent Salat per enviar-lo cap al col·lector de salmorres. El tram entre Cardona i Súria d’aquest col·lector de salmorres s’ha reparat i ampliat. A Sallent ha calgut instal·lar una nova captació d’aigua per al subministre, aquesta vegada més amunt i directament del riu Llobregat, que encara és provisional.

 

Però tot i així, la situació global de la conca ha empitjorat. Només la nova filtració salada apareguda al Llobregat al nucli urbà de Sallent aporta una quantitat de sal més gran que no pas la que s’ha aconseguit prevenir a Cardona amb el desviament del Cardener i la resta d’obres. Aquesta política de tapar forats localment en el servei d’aigües no passa de ser un pedaç. Mentre l’ACA s’esforça en solucions de compromís, ¡la mineria de potassa del Bages aboca 10.000 tones diàries de residus salins! Mentre creixin els runams, no s’arribarà mai a la solució del problema; ni tan sols s’aconseguirà capgirar el signe d’aquest, el més gran despropòsit ambiental de Catalunya.

 

S’ha d’anar a l’origen. No hi cap altre remei que, d’una vegada i per totes i tal sol·licita com a mesura cautelar el fiscal de medi ambiental en les seves conclusions de la causa contra Iberpotash per contaminació salina de les aigües, aturar immediatament l’abocament incontrolat de residus salins als runams.

 

 

Jordi Badia

Col·lectiu ecologista l’Alzina

Gener 2005