UN ANY MÉS DE SALINITZACIÓ DE LA XARXA FLUVIAL A SALLENT PELS RUNAMS SALINS

 

L’any 2004 no ha significat l’esperat canvi de signe en la salinització del riu Llobregat i dels seus afluents a Sallent a causa dela mineria de potassa, sinó que les afectacions directes per lixiviats de salmorres s’han estès encara més pel territori. L’avanç progressiu de la salinització de les aigües a l’entorn de Sallent ha quedat registrat, com a mínim, en els episodis i agreujaments de les afectacions que tot seguit es detallen.

 

Malgrat l’any 2004 ha estat poc plujós, i per tant de menor circulació d’aigües subterrànies, l’àrea boscosa del vessant obac de la vall Soldevila arrasada per les surgències de salmorra s’ha eixamplat notablement cap a l’oest. Els pins cadavèrics testimonien que es tracta d’un fet recent. El camí de Sallent a Santpedor, després de creuar la riera de salmorra, n’és un bon mirador.

 

L’any 2002, una filtració salina va arribar fins als pous de subministrament del Trabal, situats al nord del nucli urbà, que captaven l’aigua subàlvia del riu Llobregat –és a dir, la que circula subterràniament però en contacte amb la superficial. Aquesta filtració s’ha fet més i més gran, fins a sorgir a la riba dreta del riu, sota la resclosa del pont Nou. L’anàlisi de la filtració mostra una concentració d’un 20% de sal. A més, la filtració conté potassi, el que assenyala l’origen en la mineria. Aquesta relativament nova entrada de sal ocasiona un salt d’aproximadament +100  mil·ligrams de clorur per litre a l’aigua del riu Llobregat.

 

L'aigua salada procedent del runam del Cogulló circula a través de capes de roca calcària lacustre. Aquestes calcàries, contínues i molt fracturades horitzontament, són molt permeables a l'aigua i en faciliten la circulació a distàncies llargues. L’aigua salada reapareix d'est a oest, a la vora del Llobregat al nucli urbà de Sallent, a la riera de Soldevila (on la salmorra en alguns trams deu filtrar-se i altres deu brollar), al Riudor a Torrebruna, als pous del nucli de Santpedor i, ara també al punt on conflueixen els torrents de Viladelleva i la Filosa per formar la riera de Bellver. L'aigua salada lixiviada del runam del Cogulló, situat a la conca del Llobregat, travessa fins a aparèixer a la riera de Bellver situada a la conca del Cardener.

 

A la Botjosa el riu Llobregat pateix la segona gran aportació de sal de Sallent. L’aqüífer salinitzat de la terrassa fluvial vessa l’aigua salada al Llobregat en un tram d’uns centenars de metres. La filtració de sal coincideix amb el tram de menor cabal al riu, perquè la major part de l’aigua s’ha desviat prèviament cap al canal Berenguer o de Cabrianes. En aquest tram de poc cabal que rep la surgència salada, els valors habituals de salinitat al Llobregat són de l’ordre de 2000 mil·ligrams de clorur per litre. Els pollancres de la zona humida de la Corbatera, sobretot els més grossos i d’arrels més fondes, moren progressivament a causa de la salinitat del sòl. A més, a l’extrem nord de la Corbatera desemboca el torrent salinitzat de mas les Coves que té per capçalera el runam del Cogulló. Per pal·liar aquesta situació, reduir la salinitat de l’aigua al riu i del sòl a la Corbatera i aturar la mortaldat d’arbres, la Institució Catalana d’Història Natural ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua que permeti un cabal en aquest tram 4 o 5 vegades superior a l’actual.

 

També a la Botjosa, la trinxera de la via del tren descobreix la falla de Guix. Just del pla de falla brolla ara aigua salada, procedent del runam del Cogulló situat al damunt.

 

Esporàdicament, a través del petit torrent del Solà s’han abocat cabals notables d’aigua saladíssima extreta del pou 3 de la mina. Com a fet ben enregistrat, l’abocament el dia 14.11.04 de salmorra del 23% en aquest petit afluent va ocasionar una punta inusual de sal a tot el riu Llobregat.

 

Les afectacions de la salinització descontrolada creixen en la mesura que creix el runam del Cogulló de Sallent, l’origen principal. L’any 2004 deuen haver-s’hi abocat uns 2 o 2,5 milions de tones de residus salins més, increïblement sense cap programa de restauració i sense haver aplicat mesures efectives d’impermeabilització prèvia del terreny ni per a la recollida d’aigües salades. El runam avança en direcció al nordoest, acostant-se perillosament a la magnífica roureda de la Malesa, amenaçada ja de rebre l’impacte d’aigües salades superficials en cas de pluges intenses. Una antiga barraca de vinya no està amenaçada, sinó ja condemnada a la sepultura.

 

Mentre continuï l’expansió del runam, seguirem parlant de l’agreujament de la salinització a la conca del Llobregat. Cal anar a l’arrel del problema i reconduir l’activitat minera cap a la legalitat ambiental. Val la pena recordar que, des de l’any 1983, la legislació catalana obliga a restaurar els espais afectats per activitats extractives; que existeix una Llei d’Aigües per prevenir els abocaments i lixiviats contaminants a la xarxa fluvial i als aqüífers; que els abocadors requereixen una sèrie de condicions i autoritzacions legals; i que, en les conclusions de la causa contra Iberpotash per salinització de les aigües, el fiscal de medi ambient del TSJC sol·licita com a mesura cautelar d’aplicació immediata l’aturada dels abocaments als runams salins de Súria i Sallent.

 

 

Jordi Badia, plataforma cívica Montsalat

Febrer 2005