L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA DESESTIMA L’AL·LEGACIÓ PER INCREMENTAR EL CABAL DEL TRAM DE LLOBREGAT ENTRE LA BOTJOSA I LA CORBATERA, AFECTAT PER EXCESSIVA SALINITAT

 

La Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural -entitat que participa a la plataforma Montsalat- va presentar una al·legació al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les conques internes de Catalunya, sol·licitant que es permetés un cabal d’aigua significativament més alt al tram de riu Llobregat comprès entre la Botjosa i la Corbatera, a Sallent. En aquest tram coincideixen un cabal molt escàs al riu, a causa de l’existència del canal paral·lel de Cabrianes, amb l’entrada de la filtració salina procedent del runam de la Botjosa. Això fa que, fins que el riu no recupera el cabal sencer, la salinitat tingui valors molt elevats. A causa d’aquesta salinitat, el bosc de ribera de la zona humida de la Corbatera està en franca regressió, amb la mort dels arbres més grossos.

 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha desestimat la modificació puntual suggerida per la ICHN al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, remetent-se d’una banda a les actuacions en origen previstes als runams salins per millorar la qualitat de l’aigua del riu Llobregat i de l’altra a un futur pla zonal que concreti el règim de cabals de manteniment del Llobregat a la Corbatera.

 

Plataforma Montsalat

maig 2005