ANÀLISI D'AIGÜES
 
EL RIU LLOBREGAT I ELS SEUS TORRENTS TRIBUTARIS A BALSARENY I SALLENT
Riu / torrent
Localitat
(en sentit descendent de la conca)
Municipi
Clorurs
(mg/L)

Potassi (mg/L) (1)

Conduc-tivitat (µS/cm)
Data mostra
Origen de la salinització, observacions
Llobregat A la resclosa dels Manresans
Balsareny
55
--
--
20.05.2007
Valor de base del Llobregat, abans de l'activitat minera.
45
--
--
06.09.2020
Sèquia de Manresa A la vall de Conangle
Balsareny
30
< 5
--
04.07.2015
35
--
--
08.06.2019
Sèquia de Manresa A l'entrada de l'estany de l'Agulla
Manresa
250
50-200
--
14.08.2015
A les 20:25h del dia 14.08.15, unes hores després de l'accident d'un tren de potassa al tram de via proper a l'escola d'Ampans amb l'abocament de dos vagons de potassa a la Sèquia. Malgrat que la Junta de la Sèquia havia interromput la circulació d'aigua, un cabal menor seguia desembocant a l'estany de l'Agulla.
Llobregat A l'alçada de la depuradora i de l'estació automàtica de mostratge de Balsareny, abans de Vilafruns. (41º50'46"N; 1º52'52"E)
Balsareny
55
--
--
01.11.2004
Valor de base del Llobregat, abans de l'activitat minera.
72
--
--
05.07.2005
50
--
--
25.12.2005
50
--
--
29.12.2005
35
--
--
28.07.2007
40
--
--
05.09.2007
35
--
--
15.07.2008
45
--
--
05.01.2009
40
--
--
06.05.2011
25
--
--
20.07.2011
25
--
--
03.11.2012
35
--
--
28.02.2015
35
--
--
20.06.2015
28
1,7
--
20.06.2015
Anàlisi per Iproma
30
< 5
--
04.07.2015
.
35
--
--
13.02.2021
.
Bassa Vilafruns Bassa que recull l'aigua pluvial del runam restaurat de Vilafruns.
Balsareny
690
--
--
26.09.2013
Del fons de la bassa creixen poblacions compactes de boga de fulla estreta (Typha angustifolia) i es veuen volar nombroses libèl·lules.
Torrent de Conangle Amunt de cal Gener, al punt on creua la pista per vehicles
Balsareny
90
--
--
14.12.2014
Cabal alt.
Mas Tosquer Afluent del torrent de Conangle per la dreta, que desemboca a l'alçada de la casa del Gener.
Balsareny
600
--
--
10.07.2007
.
550
--
--
30.01.2011
.
580
--
--
20.11.2015
.
Torrent de Conangle Pou per control piezomètric, poc més avall de la casa de Gener. (41º50'46"N; 1º51'25"E)
Balsareny
6700
--
--
01.11.2013

La proporció molt petita de potassi apunta a un origen de la salinització al sostre de la formació Salina, no dels runams. L'aigua salada podria ascendir pel pou d'un antic sondeig miner proper, del qual queden a la superfície la boca tapada i els fonaments de la torre que deuria sostenir una gran politja.

6450
--
--
06.12.2013
7500
--
--
08.02.2014
7450
--
--
18.04.2014
8000
--
--
18.05.2014
7500
--
--
09.06.2014
7800
--
--
13.07.2014
7500
--
--
18.08.2014
7500
--
--
13.09.2014
6500
--
--
12.10.2014
L'aigua surt a pressió en surtidor al retirar la tapa situada uns 30 cm per sobre de la superfície. Es tracta doncs d'un aqüífer captiu, l'aigua del qual s'ha d'haver filtrat al terreny força més amunt i probablement lluny.
6500
--
--
22.11.2014
L'aigua surt a pressió al retirar la tapa, just fins al nivell per sobreeixir.
5758
15
--
22.11.2014
Anàlisi d'Aigües de Manresa SA.
6000
--
--
14.12.2014
L'aigua surt a pressió al retirar la tapa, just fins al nivell per sobreeixir.
4500
--
--
07.02.2015
L'aigua surt a pressió al retirar la tapa.
5500
--
--
07.03.2015
L'aigua surt a pressió al retirar la tapa.
4500
--
--
16.05.2015
Malgrat la sequera, el nivell d'aigua queda per sobre del terreny, només a uns centímetres per sota del capdamunt del tub ja molt rovellat i fet malbé per la sal. La concentració de clorurs idèntica a la d'aigües avall, abans del creuament de la Sèquia, fa pensar que tota la sal a la riera de Conangle prové d'aquest aqüífer salinitzat, entrant per diversos trams.
4750
--
--
10.06.2015
La part exterior metàl·lica del tub està ja completament rovellada.
El nivell d'aigua queda uns 50 cm per sota de la superfície.
5000
5-50
--
04.07.2015
La part exterior metàl·lica del tub està ja completament rovellada.
El nivell d'aigua queda uns 60 cm per sota de la superfície.
5100
--
--
05.08.2015
.
5500
--
--
16.10.2015
La carcassa del pou està completament rovellada, desfent-se.
5750
--
--
20.11.2015
5250
--
--
11.12.2015
5500
--
--
05.03.2016
6850
--
--
09.04.2016
L'aigua sobreïx per damunt del pou després de pluja en dies anteriors.
Aquesta entrada d'aigua salinitzada sembla ja la més cabalosa i significativa a la riera de Conangle, després de la regressió de l'aportació situada poc més amunt de l'aqüeducte de la Sèquia
5750
--
--
14.05.2016
.
5000
--
--
10.06.2016
.
5000
--
--
02.07.2016
Nivell baix.
5000
--
--
06.08.2016
Nivell baix.
5250
--
--
01.10.2016
Nivell baix.
5400
--
--
12.11.2016
Nivell baix.
6250
--
--
17.12.2016
.
6100
--
--
04.01.2017
.
5300
--
--
05.02.2017
.
Creuament del camí que circula pel fons de la vall de Conangle, poc més avall de la casa de Gener. (41º50'46"N; 1º51'25"E)
Balsareny
16500
--
--
10.07.2007
Presència de Juncus maritimus. Salinització d'origen indeterminat.
16000
--
--
14.07.2007
14074
33,8
--
10.03.2008
Anàlisi d'Eix Ambiental
2700
--
--
30.01.2011
Just acabada la restauració del runam de Vilafruns. Cabal alt l'endemà d'un dia de pluja.
4000
--
--
06.05.2011
Poc cabal
230
--
--
12.06.2011
. 
2350
--
--
05.08.2011
Poc cabal
3850
--
--
02.09.2011
Aigua estancada
750
--
--
19.11.2011
Cabal alt
1500
--
--
18.12.2011
.
2500
--
--
15.01.2012
Dos mesos de sequera
3100
--
--
11.02.2012
Tres mesos de sequera. La riera té trams glaçats.
3200
--
--
06.04.2013
.
3900
--
--
01.11.2013
 
3700
--
--
17.12.2016
 
880
--
--
08.04.2017
Una nova tapa tancada amb clau al pou piezomètric n'impedeix el mostreig. Cabal alt.
Poc més avall del creuament entre el camí i la riera.
Balsareny
410
--
--
12.06.2011
.
900
--
--
19.11.2011
Cabal alt
Font cal Gener A la riba esquerra del torrent de Conangle, entre cal Gener i la Fodina
Balsareny
30
--
--
30.01.2011
Aprox 5 mg nitrat per litre. Aigua dolça.
Torrent de Conangle Petit gorg entre les instal·lacions mineres abandonades i la casa de Gener. (41º,50'32"N; 1º51'49"E)
Balsareny
1100
--
--
05.07.2005

Molt poca aigua, temporada de sequera.

4700
--
--
10.07.2007
. 
Pou per control piezomètric, prop de la riera, enfront de les restes mineres de La Fodina (41º50'27"N; 1º51'56"E)
Balsareny
2500
--
--
17.10.2014
L'aigua es troba a uns metres de fondària. Probablement es tracti d'aigua subàlvia de la riera.
A la porteria, confluència del torrent de la Canal
Balsareny
2100
--
--
15.01.2012
Dos mesos de sequera
A la surgència després del tram subterrani, a 50 metres amunt del tram de riba esquerra amb polsim de sal i 100 del punt de mostratge següent, l'habitual
Balsareny
2350
--
--
07.12.2017
Després de la surgència, l'aigua es glaça completament. No es pot mostrejar la riera glaçada al punt habitual.

Abans de l'aqüeducte de la Sèquia de Manresa. (41º50'06"N; 1º52'27"E)

(vegeu gràfica Conangle)

Balsareny
14000
700
--
01.11.2004
Presència de Juncus maritimus. La concentració alta de potassi identifica l'origen de la salinització en els runams miners. Per la proximitat i pel cabussament dels estrats en direcció sud, és clar que l'origen de la salinitat és el runam de Vilafruns.
80000
--
--
05.07.2005
41000
--
--
14.07.2007
15500
300-500
--
05.09.2007
30050
1954
--
10.03.2008
Anàlisi d'Eix Ambiental
29000
--
--
15.07.2008
Salinització causada pel runam de Vilafruns.
14500
--
--
11.10.2008
12000
--
--
09.10.2010
Les obres d'impermeabilització del runam de Vilafruns estan ja força avançades, amb la major part del runam tapat i moltes conduccions d'aigua realitzades. Cabal del torrent de Conangle baix. S'aprecien encara eflorescències de sal al marge esquerre i el rastre d'un vessament recent del col·lector de salmorra.
4000
--
--
30.01.2011
Just acabada la restauració del runam de Vilafruns i un dia després de pluges quantioses. No es veu rastre de sal a la riba. L'aigua s'ha glaçat en alguns trams.
14000
--
--
27.02.2011
Cabal escàs, trams d'aigua quieta.
2850
--
--
26.03.2011
Cabal escàs a la riera i amb alguna eflorescència de sal a la riba. S'aprecia el rastre de sal des de l'entorn de la tapa del col·lector de salmorres, al capdamunt del camp, fins a la riera.
3850
--
--
02.04.2011
 
4550
--
--
25.04.2011
5500
--
--
06.05.2011
430
--
--
15.05.2011
Cabal molt alt i tèrbol, l'endemà d'una tempesta.
900
--
--
12.06.2011
. 
6500
--
--
12.07.2011
Cabal baix després de dies d'estiu eixuts. La superfície de la riba esquerra és blanca de sal des d'un determinat nivell fins a ran d'aigua.
9500
--
--
05.08.2011
Rastre de sal des de la tapa del col·lector de salmorres fins a la riera. La superfície de la riba esquerra té rastre de sal.
19000
--
--
02.09.2011
6450
--
--
08.10.2011
Rastre de sal a l'entorn de la tapa del col·lector de salmorres. La superfície de la riba esquerra és blanca a causa de la sal. Aigua quasi estancada en temporada de sequera.
2100
--
--
19.11.2011
Cabal alt.
2350
--
--
18.12.2011
.
3100
--
--
15.01.2012
Dos mesos de sequera.
4450
--
--
11.02.2012
Tres mesos de sequera. La riera té trams glaçats.
4300
--
--
14.03.2012
Quatre mesos de sequera. L'aigua amb prou feines circula. Hi ha rastre de sal a la riba.
2200
--
--
26.03.2012
.
900
--
--
15.04.2012
La primera quinzena d'abril ha estat plujosa.
1550
--
--
12.05.2012
Rastre de sal a la riba.
1800
--
--
19.05.2012
.
3600
--
--
20.06.2012
Poc cabal i poca circulació de l'aigua
8500
--
--
13.07.2012
Molt poc cabal, quasi sense circulació de l'aigua, rastres de sal a la riba.
25500
--
--
10.08.2012
Aigua estancada i precipitació de sal a la riba esquerra. Temps de secada estival.
13500
--
--
09.09.2012
.
6500
--
--
12.10.2012
.
4100
--
--
11.11.2012
.
4250
--
--
06.12.2012
La superfície de la riera està gelada al tram més ombrejat, sota el pou de glaç.
6300
--
--
05.01.2013
Molts dies gairebé sense pluja, cabal baix.
4750
--
--
02.02.2013
.
4900
--
--
03.03.2013
Grans flocs de tapís microbià desenganxats del fons de la riera i surant.
4000
--
--
06.04.2013
.
2100
--
--
09.05.2013
.
2900
--
--
08.06.2013
El canyís (Phragmites australis) i la pelosa (Polypogon monspeliensis) progressivament substitueixen al jonc marítim (Juncus maritimus)
5500
--
--
05.07.2013
Poc cabal, sense corrent aparent.
La riba esquerra està coberta d'una eflorescència de sal.
L'aigua conté moltes larves petites d'un dípter no identificat.
El canyís (Phragmites australis) i la pelosa (Polypogon monspeliensis) progressivament substitueixen al jonc marítim (Juncus maritimus), més halòfit.
11500
--
--
04.08.2013
Poc cabal, sense corrent aparent.
La riba esquerra està coberta d'una eflorescència de sal.
12000
--
--
04.09.2013
4000
--
--
09.10.2013
Un insecte hemípter de la família Corixidae, un barquer, neda dins l'aigua.
4800
--
--
01.11.2013
Poc cabal, sense corrent aparent.
3300
--
--
06.12.2013
Trams glaçats.
3600
--
--
02.01.2014
Trams glaçats.
3900
--
--
08.02.2014
.
5100
--
--
07.03.2014
Poc cabal, sense corrent aparent.
6150
--
--
18.04.2014
Poc cabal, sense corrent aparent.
8500
--
--
18.05.2014
Poc cabal, sense corrent aparent.
4000
--
--
09.06.2014
La Sèquia desguassa molt cabal que podria influir aigües amunt.
800
--
--
13.07.2014
.
18000
--
--
18.08.2014
Molt poc cabal, sense corrent.
4000
--
--
13.09.2014
El canyís progressivament remunta riera amunt des del sobreeixidor de la Sèquia.
2400
--
--
12.10.2014
.
3300
--
--
22.11.2014
.
1650
--
--
14.12.2014
Cabal alt.
1750
--
--
10.01.2015
Capa prima de glaç a la superfície.
1500
--
--
07.02.2015
Trams glaçats a la superfície.
2200
--
--
07.03.2015
Cabal baix.
2450
--
--
25.04.2015
.
4440
--
--
16.05.2015
Temporada de sequera.
El canyís (Phragmites australis) va desplaçant d'aquest tram de riera  al jonc marítim (Juncus maritimus), més tolerant a la sal.
2150
--
--
10.06.2015
Presència de pelosa (Polypogon monspeliensis) arrelada a la llera; la pelosa és una planta pròpia d'aigües eutròfiques, però no especialment salines.
El canyís (Phragmites australis) segueix en expansió dins de l'aigua.
6900
300-700
--
04.07.2015
En plena onada de calor i sequera estival. El marge dret de la riera és ben blanc de sal; segueix arribant subterràniament aigua salada procedent de Vilafruns.
2300
--
--
05.08.2015
Aigua aparentment estancada. Es veuen larves de dípters dins l'aigua i se senten granotes. El canyís segueix estenent-se per la llera.
2600
--
--
12.09.2015
Aigua aparentment estancada. Dins de l'aigua hi ha nombrosos nedadors d'esquena (insectes de l'ordre heteròpters) d'uns 2 mm, probablement es tracta de Plea minutissima.
5400
--
--
16.10.2015
Nivell de la riera molt baix, amb l'aigua estancada. La vegetació aquàtica prolifera, sobretot canyís, i ha aparegut també boga de fulla estreta (Typha angustifolia), menys tolerant a la sa.
3000
--
--
20.11.2015
Cabal escàs.
3000
--
--
11.12.2015
Cabal escàs.
4300
--
--
06.01.2016
Cabal molt escàs.
4550
--
--
05.02.2016
Cabal molt escàs, sense circulació en superfície.
4250
--
--
05.03.2016
Cabal escàs, quasi sense circulació en superfície.
2000
--
--
09.04.2016
Sense traces de cristalls de sal després de pluja en dies anteriors.
3050
--
--
14.05.2016
Sense traces de cristalls de sal a la vora nord on floreixen Frankenia pulverulenta i Spergularia maritima, dues plantes halòfites
5000
--
--
10.06.2016
Tota l'aigua de la riera sembla provenir de la surgència salada situada sota cal Gener.
El canyissar s'estén progressivament pel llit de la riera.
10000
--
--
02.07.2016
La vora nord de la riera és ben blanca de cristalls de sal.
17200
--
--
06.08.2016
L'aigua pràcticament no corre. Dins de l'aigua hi ha nombrosos nedadors d'esquena (insectes de l'ordre heteròpters) d'uns 2 mm, probablement es tracta de Plea minutissima.
13400
--
--
03.09.2016
Aigua quasi estancada.
El canyís ha cobert pràcticament tota la llera al tram de mostratge. Abans de la restauració del runam de Vilafruns, només hi crexien algunes mates de jonc marítim.
14600
--
--
01.10.2016
Aigua quasi estancada.
6900
--
--
12.11.2016
.
6250
--
--
17.12.2016
.
3500
--
--
04.01.2017
La riera està en bona part glaçada.
2700
--
--
05.02.2017
.
3150
--
--
21.03.2017
.
2100
--
--
08.04.2017
.
2300
--
--
06.05.2017
Frankenia pulverulenta i Spergularia maritima, dues plantes halòfites, estan florides a la vora, mentre que el canyís ocupa cada vegada més espai al llit de la riera.
4900
--
--
05.06.2017
Dues espècies similars de salats prosperen a la riba: Atriplex tatarica i A.prostrata. Arrelats dins de l'aigua es veuen per primera vegada peus de boga de fulla estreta (Typha angustifolia). Dins de l'aigua hi ha larves de mosquit.
31000
--
--
15.07.2017
L'aigua està estancada a la superfície i la riba és plena d'eflorescències blanques de sal. La llera ha quedat ja totalmente coberta pel canyís.
40000
--
--
05.08.2017
Aigua escassa, competament estancada i verdosa. Valor récord de salinitat a l'aigua de Conangle des de la restauració del runam de Vilafruns.
22000
--
--
09.09.2017
Aigua escassa, estancada i verdosa.
9500
--
--
09.10.2017
Aigua escassa, quasi totalment estancada.
5000
--
--
17.11.2017
Aigua escassa, quasi totalment estancada.
--
--
--
07.12.2017
Riera glaçada, exceptuant només just a la surgència després del tram subterrani 100 metres amunt; vegeu-ne el resultat.
2750
--
--
12.01.2018
Aigua escassa, quasi totalment estancada.
1150
--
--
10.02.2018
Cabal alt.
380
--
--
03.03.2018
Cabal alt després d'una setmana amb neu i pluja. Valor mínim de salinitat registrat a la riera de Conangle des del 2004 que en fem el seguiment.
550
--
--
28.04.2018
.
450
--
--
21.05.2018
.
1450
--
--
23.06.2018
El canyissar ha ocupat ja tota la llera al tram de mostratge; Juncus maritimus pràcticament ha desaparegut.
1200
--
--
21.07.2018
Ha aparegut la boga de fulla estreta (Typha angustifolia).
Per primera vegada, s'observen peixets dins de l'aigua.
1750
--
--
04.08.2018
Sense circulació aparent, només aigua retinguda al toll previ al punt de mostratge.
Es veuen volar libèl·lules de diferents espècies.
4650
--
--
07.09.2018
Sense circulació aparent, aigua estancada. La llera està totalment ocupada per canyís. La riba esquerra o nord -el costat per on arriba la salinitat del runam de Vilafruns- ha quedat quasi totalment ocupada per Atriplex tatarica, Atriplex prostrata i Spegularia maritima. No es veu polsim de sal.
8000
--
--
03.10.2018
Sense circulació aparent, aigua estancada. La llera està totalment ocupada per canyís.
750
--
--
03.11.2018
El canyís està tombat per la crescuda de la riera després de pluges intenses.
490
--
--
07.12.2018
.
2350
--
--
12.01.2019
Riera completament glaçada. Ha calgut trencat la gruixuda capa de glaç per mostrejar aigua. La salinitat de l'aigua líquida sota el glaç haurà augmentat pel fet d'haver-se glaçat la capa superior.
2000
--
--
09.02.2019
.
4250
--
--
15.03.2019
.
4700
--
--
17.04.2019
.
1600
--
--
10.05.2019
Sense corrent superficial. Un rascló (Rallus aquaticus) mort a la riba.
4300
--
--
08.06.2019
Sense corrent superficial. Gairebé no queda Juncus maritimus; tot l'espai ha estat ocupat per canyís. Una granota ha saltat cap a l'aigua.
8800
--
--
13.07.2019
Molt poca aigua, a nivell baix i sense corrent superficial.
5250
--
--
03.08.2019
Poca aigua, estancada i amb insectes nedant, sobretot larves de mosquit.
5050
--
--
06.09.2019
Poca aigua, estancada.
8500
--
--
09.10.2019
Poca aigua, estancada.
9600
--
--
14.11.2019
Poca aigua, estancada.
2500
--
--
21.12.2019
L'endemà d'un dia de pluja.
5200
--
--
11.01.2020
.
4750
--
--
14.02.2020
Poca aigua, estancada.
2500
--
--
06.03.2020
.
3200
--
--
24.07.2020
Poca aigua, sense corrent superficial aparent. El canyís ocupa ja tota la llera de la riera.
3400
--
--
02.04.2021
Poca aigua, pràcticament sense corrent. Rastre blanc de sal a la riba esquerra deixat per l'aigua salina evaporada.
3450
--
--
29.10.2021
Poca aigua, pràcticament sense corrent. Sense cap rastre blanc de sal a la riba.
4350
--
--
12.06.2022
Sense corrent, el nivell d'aigua mínim del nostre historial regular de mostratge des de l'any 2010.
3500
--
--
14.01.2023
Mostra del toll uns 50 metres del punt de mostratge habitual. Molt poca aigua i sense corrent. Hi ha una nova tanca de fil i rastres evidents d'haver-hi tingut cavalls o rucs.
3950
--
--
14.01.2023
Punt de mostreig habitual. Molt poca aigua i sense corrent. Hi ha una noca tanca de fil i rastres evidents d'haver-hi tingut cavalls o rucs.
Rasa vora el camí que arriba pel costat Vilafruns Vall de Conangle
Balsareny
575
--
--
21.12.2019
L'endemà d'un dia de pluja, amb alguns bassals d'agua superficial, terrosa, a la rasa.
Col·lector de salmorres Vall de Conangle
Balsareny
70000
--
--
25.04.2011
Fuites i mal funcionament del col·lector de salmorres afecten sovint la riera de Conangle. És visible el rastre de sal que baixa des de la tapa del col·lector fins a la riera.
Font de dalt Torre d'en Roca Font de Dalt de la torre d'en Roca
Sallent
110
--
--
23.09.1996
Anàlisi de Trouw Ibérica SA, laboratori de Bioquímica. Aigua dolça, abans de resultar contaminada.
418
--
--
15.03.2007
Anàlisi d'Aigües de Manresa SA. Inici de salinització. Podria ser causada pel runam del Cogulló o per la perforació de pous que han comunicat amb un aqüífer més profund.
510
--
--
10.07.2007
Inici de salinització. Podria ser causada pel runam del Cogulló o per la perforació de pous que han comunicat amb un aqüífer més profund.
715
--
--
23.07.2007

Anàlisis d'Eix Ambiental SL.

Indicis de salinització. Podria ser causada pel runam del Cogulló, per la perforació de pous que han comunicat amb un aqüífer més profund o per la pròpia natura de les margues roges de la formació geològica Artés.

722
--
--
30.07.2007
466
--
--
06.08.2007
333
--
--
13.08.2007
354
--
--
20.08.2007
366
--
--
27.08.2007
420
--
--
05.09.2007
441
--
--
17.10.2007
425
--
--
17.12.2007
410
--
--
21.01.2008
449
--
--
03.03.2008
442
--
--
08.07.2008
328
--
--
12.09.2008
409
--
--
23.01.2009
425
--
--
25.06.2009
500
--
--
16.02.2010
510
--
--
02.03.2011
453
--
--
17.10.2011
431
--
--
03.12.2012
450
--
--
18.04.2014
Aprox. 3 mg nitrat per litre
378
--
--
20.02.2020
Anàliss d'Eix Ambiental SL.
Rasa camp Roca Rasa al camp de la font
Sallent
100
--
--
10.07.2007
 
Bassa a la torre d'en Roca Font de la torre, prop de la bassa
Sallent
65
--
--
10.07.2007
Valor de base, sense afectació per la mineria
59
--
--
23.07.2007
Anàlisis d'Eix Ambiental SL
75
--
--
30.07.2007
65
--
--
06.08.2007
62
--
--
13.08.2007
63
--
--
20.08.2007
60
--
--
27.08.2007
59
--
--
17.10.2007
92
--
--
17.12.2007
56
--
--
21.01.2008
Font dels Noguers A la finca de la Torre d'en Roca
Sallent
88
--
--
23.07.2007
Anàlisis d'Eix Ambiental SL
91
--
--
30.07.2007
99
--
--
06.08.2007
86
--
--
13.08.2007
84
--
--
20.08.2007
90
--
--
27.08.2007
76
--
--
17.10.2007
71
--
--
17.12.2007
76
--
--
21.01.2008
Font de baix torre d'en Roca Al marge de la carretera antiga entre Sallent i Balsareny. (41º49'51"N; 1º52'41"E)
Sallent
105
--
--
05.07.2005
 
115
--
--
10.07.2007
101
--
--
23.07.2007
Anàlisis d'Eix Ambiental SL
102
--
--
30.07.2007
85
--
--
06.08.2007
88
--
--
13.08.2007
96
--
--
20.08.2007
81
--
--
27.08.2007
90
--
--
17.10.2007
85
--
--
17.12.2007
85
--
--
21.01.2008
110
--
--
15.07.2008
. 
125
--
--
16.02.2010
Anàlisi d'Eix Ambiental SL
140
--
--
27.02.2011
.
195
--
--
05.08.2011
.
165
--
--
09.09.2012
.
130
--
--
05.01.2013
.
130
--
--
07.03.2015
.
80
--
--
09.04.2016
.
Llobregat Al nord del nucli urbà de Sallent, sota el pont de la carretera C-15. (41º49'50"N; 1º53'06"E)
Sallent
55

--

--
01.11.2004
Runam de Vilafruns
50
--
--
07.11.2004
60
--
--
06.12.2004
50
--
--
05.07.2005
52
--
--
28.07.2007
40
--
--
20.07.2011
38,3
3,3
535
20.07.2011
Anàlisi de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Llobregat Al nord del nucli urbà de Sallent, a l'alçada dels pous d'abastiment del Traval, ara abandonats. (41º49'49"N; 1º53'14"E)
Sallent
55
--
--
07.11.2004
Runam de Vilafruns i filtració del runam del Cogulló
100
--
--
25.12.2005
115
--
--
29.12.2005
250
--
--
05.09.2007
50
--
--
15.07.2008
Llobregat Dalt de la resclosa del pont nou o pont gran de Sallent. (41º49'36"N;1º53'25"E)
Sallent
60
--
--
07.11.2004
 
260
--
--
05.09.2007
Runam de Vilafruns i filtració del runam del Cogulló
50
--
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Pou Tintura de Fibras SA Pou a l'interior de la fàbrica Tintura de Fibras SA - Tifisa, tancada i en desús. (41º49'35"N; 1º53'19"E)  
Sallent
3600
--
--
02.09.2017
Runam del Cogulló.
Filtració al Llobregat Surgència salina al marge dret del riu, sota la resclosa del pont Nou o de la Concòrdia de Sallent, l'antiga font del Borinot. (41º49'33.5"N; 1º53'28.7"E)
Sallent
100000
1200
--
07.11.2004
Runam del Cogulló
100000
--
--
14.11.2004
120000
1300
--
02.01.2005
90000
1000
--
04.04.2005
70000
--
--
05.07.2005
100000
12000
--
13.04.2006
100000
--
--
28.07.2007
34000
--
--
15.07.2008
70000
--
--
19.10.2013
70000
--
--
12.11.2013
70000
--
--
20.12.2013
64000
9000
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma
62500
--
--
20.06.2015
Cristalls de sal encerclant les petites basses de salmorra de la font del Borinot
64294
10500
--
20.06.2015
Anàlisi per Iproma
70000
6000-10000
--
04.07.2015
Cristalls de sal encerclant les petites basses de salmorra de la font del Borinot
32000
--
--
05.02.2017
Mostra del degoteig de l'antic broc de la font del Borinot
35000
--
--
02.04.2017
.
56000
--
--
02.09.2017
.
48500
--
--
12.01.2019
 
45000
--
--
17.04.2019
.
48500
--
--
08.06.2019
.
47500
--
--
13.02.2021
Cabal molt escàs circulant
55000
--
--
04.03.2021
Mostra entre el paviment de roques al costat de l'escala per peixos
64380
--
--
08.03.2021
Anàlisi d'Aigües de Manresa
5000
700
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
50000
--
--
14.01.2023
Aigua amb una certa pudor fecal
Riera Cornet Al Club de Tenis de Sallent  
Sallent
370
--
--
10.04.2010
Molt probablement el valor lleugerament alt de salinitat sigui degut a l'activitat agrícola i ramadera de la conca i a causes naturals geològiques, incrementat per l'evaporació.
Al camp de futbol de Sallent. (41º49'43"N; 1º53'38"E)
400
--
--
19.09.2008
Llobregat Dalt de la segona resclosa de Sallent, prop del pont vell. (41º49'28"N; 1º53'32"E)
Sallent
110
--
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Llobregat Sota la segona resclosa de Sallent, prop del pont vell. (41º49'24"N; 1º53'36"E)
Sallent
130
--
--
07.11.2004
Runam de Vilafruns i, sobretot, del Cogulló
Filtració al Llobregat A l'alçada de can Carrera, al costat del desguàs de la turbina. (41º49'13"N; 1º53'50.5"E)
Sallent
20500
1000
--
11.09.2007
Runam del Cogulló
45000
--
--
10.04.2010
39500
--
--
12.11.2013
24000
--
--
20.12.2013
20000
3100
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma
30000
1000-2000
--
04.07.2015
Mostra 1ª, bassal nord
39000
1000-2000
--
04.07.2015
Mostra 2ª, bassal sud
Llobregat
Al sud del nucli urbà de Sallent, 500 m avall del pont vell. (41º49'13"N; 1º53'52"E)
Sallent
125
--
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Llobregat
Al sud del nucli urbà de Sallent, 100 m amunt de la confluència del torrent del Solà. (41º49'09"N; 1º53'55"E)
Sallent
145
--
--
05.11.2004
Runams de Vilafruns i, sobretot, del Cogulló
190
--
--
14.11.2004
200
--
--
19.11.2004
135
--
--
06.12.2004
125
--
--
05.07.2005
300
--
--
25.12.2005
380
--
--
29.12.2005
295
--
--
06.09.2007
130
--
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Torrent del Solà Després del conjunt miner de la rampa i el pou 3. (41º49'06.5"N; 1º53'59.5"E)
Sallent
4600
--
--
01.11.2004
Abocament procedent del pou 3 de la mina de Sallent. L'abocament del dia 14.11.04, concentradíssim de sal i amb molt cabal, és la causa dels 400 mg Cl/L al Llobregat avall de Sallent, el valor màxim analitzat l'any 2004.
4500
--
--
05.11.2004
17500
--
--
07.11.2004
140000
--
--
14.11.2004
2200
--
--
19.11.2004
4500
--
--
06.12.2004
1150
--
--
18.12.2004
295
--
--
03.04.2005
330
--
--
05.07.2005
120
--
--
25.12.2005
115
--
--
29.12.2005
270
--
--
28.07.2007
125
--
--
15.07.2008
200
--
--
23.09.2013
120
--
--
14.12.2014
Llobregat Al creuament de la cinta transportadora del pou 3. (41º49'04"N; 1º54'01"E)
Sallent
220
--
--
01.11.04matí
Runam de Vilafruns, pou 3 i, sobretot, runam del Cogulló a través de la surgència al Pont Nou de Sallent
300
--
--
01.11.04tarda
145
--
--
05.11.2004
150
--
--
07.11.2004
330
--
--
14.11.2004
145
--
--
06.12.2004
210
--
--
19.11.2004
320
--
--
25.12.2005
210
--
--
28.07.2007
250
--
--
06.09.2007
110
--
--
15.07.2008
135
--
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Llobregat Avall del del creuament de la cinta transportadora del pou 3. (41º48'58"N; 1º54'05"E)
Sallent
295
--
--
06.09.2007
Runam de Vilafruns, pou 3 i, sobretot, runam del Cogulló a través de la surgència al Pont Nou de Sallent
Llobregat Canal de Cabrianes, prop de la casa del Guix. (41º48'43"N; 1º54'07"E)
Sallent
160
--
--
01.11.04matí
Runam de Vilafruns, pou 3 i, sobretot, runam del Cogulló a través de la surgència al Pont Nou de Sallent
145
--
--
05.11.2004
135
--
--
06.12.2004
90
--
--
07.05.2005
200
--
--
28.07.2007
450
--
--
30.08.2008
11h. matí. Probablement el valor de 450 mg Cl/L al canal de Cabrianes es tracti d'una punta de salinitat al Llobregat causada per alguna mala pràctica més amunt (pou 3, riera de Soldevila, col·lector,...). A les 17.45h del mateix dia, la salinitat al Llobregat al Pont de Vilomara havia baixat a 300 mg Cl/L.
125
--
--
20.07.2011
Runam del Cogulló a través de la surgència al Pont Nou de Sallent
180
--
--
26.03.2012
215
--
--
21.01.2023
Llobregat Canal de Cabrianes, a l'entrada a la fàbrica de Cabrianes. (41º47'58,5"N; 1º54'14,5"E)
Sallent
165
--
--
09.08.2009
Runam de Vilafruns, pou 3 i, sobretot, runam del Cogulló a través de la surgència al Pont Nou de Sallent
Runam del Cogulló Rasa perimetral, a l'extrem oest. (41º48''32"N; 1º52'32.5"E)
Sallent
190000
--
--
20.09.2008
Runam del Cogulló. Salmorra a saturació que, malgrat tenir-la recollida a la rasa, no es condueix cap al col·lector sinó que s'envia a l'interior del runam d'on s'escamparà cap a torrents i aqüífers.
Torrent de Soldevila 400 metres amunt de la cruïlla entre el torrent i el camí de Sallent a Santpedor. (41º48'48"N; 1º52'29"E)
Sallent
155000
700-
1000
--
29.10.2022
Runam del Cogulló.
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico.
Torrent de Soldevila Just amunt de la cruïlla entre el torrent i el camí de Sallent a Santpedor. (41º48'44.5"N; 1º52'23"E)
Sallent
180000
--
--
20.09.2008
Runam del Cogulló
Afluent per la dreta al torrent de Soldevila Afluent per la dreta del torrent de Soldevila, al costat Santpedor de la cruïlla entre el camí i el torrent.
Sallent
100000
--
--
01.11.2012
La salmorra es veu baixar en línia recta pel vessant, directament del runam del Cogulló. A l'estiu la sal cristal·litza a les vores. Malgrat la conca minúscula, per aquesta rasa baixa sempre salmorra, fins i tot durant la secada d'estiu.
130000
--
--
20.12.2013
140000
14000
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma
140000
--
--
20.06.2015
.
169000
10000-20000
--
04.07.2015
82500
--
--
02.04.2017
96500
--
--
24.09.2018
Afluent per l'esquerra al torrent de Soldevila Afluent per l'esquerra del torrent de Soldevila, al toll uns 400 m amunt de la desembocadura a la cruïlla del camí Sallent-Santpedor. (41º48'51.5"N; 1º52'18"E)
Sallent
85
--
--
29.07.2007
L'aiguabarreig entre l'afluent i el torrent de Soldevila està totalment salinitzat, però, uns centenars de metres amunt de l'afluent, per ara l'aigua es manté dolça.
Torrent de Soldevila Cruïlla entre el torrent i el camí de Sallent a Santpedor. (41º48'48"N; 1º52'29.5"E)
Sallent
100000
20000
--
03.11.1991
Runam del Cogulló
160000
1300
--
02.01.2005
190000
1300
--
23.06.2005
190000
--
--
05.07.2005
180000
--
--
28.12.2005
190000
--
--
29.07.2007
190000
1000-1500
--
05.09.2007
160000
--
--
20.09.2008
70000
--
--
25.03.2012
95000
--
--
01.11.2012
95000
--
--
26.01.2013
90000
--
--
01.11.2013
169000
10000-20000
--
04.07.2015
49000
--
--
02.04.2017
41000
--
--
24.09.2018
125000
--
--
08.06.2019
205000
700-
1000
--
29.10.2022
Runam del Cogulló.
Poc cabal; illetes blanques de sal cristal·litzada a les vores; vegetació assecada.
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico.
Surgència al torrent de Soldevila Surgència a la riba dreta torrent de Soldevila pocs metres avall d'on creua el camí Sallent - Santpedor.
Sallent
145000
--
--
17.10.2014
L'esllavissada de roques del vessant a causa de la salmorra i de la creixent falta de vegetació va en augment.
145000
--
--
24.09.2018
L'esllavissada s'ha fet molt més gran; ara es veu com el cabal de salmorra sorgeix per diversos punts del vessant de roques trencades per la pròpia salmorra i circula uns 20 metres en superfície abans d'ajuntar-se a la riera de Soldevila.
150000
--
--
13.02.2021
Entrada principal d'aigua saladíssima a la riera de Soldevila.
164036
--
--
08.03.2021
Anàlisi d'Aigües de Manresa.
Torrent de Soldevila 240 metres avall de la cruïlla entre el torrent i el camí de Sallent a Santpedor. (41º48'51"N; 1º52'40"E)
Sallent
13500
1000
--
29.10.2022
Runam del Cogulló.
Aigua estancada.
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico.
Font del Pitoi o de Sant Antoni Al vessant dret de la riera de Soldevila
Sallent
20100
--
--
19.05.2012
Antic lloc d'excursió de la gent de Sallent, abandonat arran de la salinització de l'aigua causada pel runam del Cogulló. La mostra del 20.12.2013 és del raig central, canalitzat per una uralita.
100000
--
--
01.11.2013
75000
--
--
20.12.2013
63000
10000
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma. Mostra del raig més a l'oest.
110000
--
--
13.02.2021
Mostra del raig canalitzat amb una peça d'uralita.
104948
--
--
08.03.2021
Anàlisi d'Aigües de Manresa.
Torrent de Soldevila, sota la font del Pitoi 10 metres amunt del pont malmès que creuava la riera per anar a la font del Pitoi.
Sallent
125000
--
--
13.02.2021
Cabal de la riera escàs.
97011
--
--
08.03.2021
Anàlisi d'Aigües de Manresa.
Surgència al torrent de Soldevila Surgència al vessant dret de la riera de Soldevila, uns 250 metres amunt de l'aqüeducte del Vilar.
Sallent
28000
--
--
03.10.2018
L'aigua salada de la surgència, paradoxalment, dilueix l'aigua de la riera de Soldevila encara molt més salada. Poc cabal.
Torrent de Soldevila Estrat gruixut de roca calcària lacustre que ocasiona un salt a la riera, 50-100 metres amunt de l'aqüeducte del Vilar.
Sallent
23000
--
--
23.06.2018
Temporada plujosa amb cabal alt a la riera.
80000
--
--
03.10.2018
La riera arriba amb cabal corrent d'aigua salada, però es filtra completament a través de la calcària lacustre, sense arribar ja a saltar. Les esquerdes de la calcària estan adornades de cristallets de sal.
Torrent de Soldevila A la presa on l'aigua és bombada cap a la planta de tractament de del mineral de la Botjosa.
Sallent
23000
--
--
23.06.2018
La petita presa està molt plena de llot. El canyís tombat i una marca de nivell als marges evidencien que l'aigua salada recentment ha sobreeixit per damunt de la presa i seguit avall per la llera.
35000
--
--
21.07.2018
Poc cabal. La petita presa està plena de llot, sobreeixirà quan una pluja intensa faci augmentar el cabal de la riera.
28000
--
--
24.09.2018
Sense cabal, només algun bassal d'aigua estancada de tant en tant a la llera, quan uns mesos enrere el cabal d'aigua circulant era alt, amb risc de sobreeixir per damunt la presa, i quan dos quilòmetres amunt, allà on creua el camí Sallent-Santpedor, la riera rep cabals important de salmorra. La salmorra de la riera s'ha infiltrat al terreny abans d'arribar a la presa.
8300
--
--
09.02.2019
Aigua estancada a la presa, sense circulació ni bombament.
8700
--
--
17.04.2019
La presa s'ha alçat 80 cm més per augmentar la capacitat de l'embassament. L'aigua està estancada, sense circulació ni bombament. Al volt de l'embassament han quedat marcades línies grogues de pol·len de pi.
37500
--
--
08.06.2019
No entra aigua a la petita presa, malgrat que sí que hi ha cabal circulant al tram on el camí Sallent-Santpedor creua la riera.
Torrent de Soldevila Desembocadura, al barri de l'Estació de Sallent. (41º48'53"N; 1º53'55"E)
Sallent
200
--
--
25.12.2005
Un centenar de metres abans, el torrent de Soldevila és represat i desviat cap a la planta d'Iberpotash i d'aquí al col·lector de salmorres. Després, el torrent de Soldevila rep desaigües de Sallent, d'aigua dolça.
Torrent de Soldevila Surgència a la llera, sota la cinta transportadora del mineral
Sallent
475
--
--
23.06.2018
L'entorn és ple de rastres de sal després del trencament, un mes enrere, del dipòsit de salmorra d'entrada al col·lector que havia estat situat a un centenar de metres amunt seguint la llera del torrent de Soldevila i la cinta transportadora.
Font de l'Illa Al polígon industrial de L'Illa, al qual dóna nom
Sallent
85000
--
--
26.11.2011
Font intensament salinitzada pel runam de La Botjosa. L'aqüífer de la terrassa fluvial està salinitzat. Les restes d'una bassa antiga que guardava l'aigua per regar els horts d'aquesta plana testimonien que la salinització és recent, d'origen miner. Una instal·lació vallada, amb un pou o dipòsit a l'interior, envia aquesta salmorra per tubs cap a la planta d'Iberpotash a la Botjosa.
75000
--
--
19.10.2013
75000
--
--
20.12.2013
90000
13000
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma
59000
6000-10000
--
04.07.2015
.
56000
--
--
05.08.2015
Rastres de sal al terra a l'entorn de la font.
67000
--
--
13.08.2017
.
73500
--
--
08.06.2019
 
76500
--
--
04.03.2021
.
82900
--
--
08.03.2021
.
30000
--
--
21.01.2023
Cabal molt alt, malgrat el llarg període de sequera.
Falla del Guix A la trinxera de la via dels FGC, a la Botjosa. (41º48'34.5"N; 1º53'32.5"E)
Sallent
36000
1200
--
30.10.2004
Runam del Cogulló
37500
--
--
13.07.2008
85000
--
--
26.11.2011
100000
--
--
19.05.2012
120000
--
--
21.09.2013
95000
--
--
20.12.2013
100000
12000
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma
Surgència al polígon de l'Illa La Botjosa, surgència al marge dret del Llobregat, recollida en un contenidor (41º48'37"N; 1º54'05"E)
Sallent
57000
4000
--
03.10.1998
Runams del Cogulló i de la Botjosa
18000
--
--
05.07.2005
90000
--
--
28.07.2007
25000
--
--
10.04.2010
40000
--
--
26.11.2011
17000
--
--
26.12.2011
16000
--
--
19.10.2013
12000
--
--
20.12.2013
8615
1800
--
20.12.2013
Anàlisi per Iproma
20000
--
--
22.11.2014
.
40000
6000-10000
--
04.07.2015
El cabal ha disminuït molt significativament. No baixa aigua per cap dels tres tubs clavats a la paret, tot i que sí que regalima pel costat. La roca queda esblanqueïda per la sal dipositada. Les anteriors clapes de fang a la vora del Llobregat s'han cobert de canyís.
La disminució de cabal de surgència salada ha de ser la conseqüència favorable de la captació de salmorra al runam de la Botjosa per la rasa perimetral construïda al 2013.
30000
--
--
13.08.2017
S'han substituït els anteriors 3 tubs de PVC clavats al talús per 4 de nous més llargs, més ben posats i amb millor captació de l'aigua salada que brolla del talús.
S'ha estrenat una nova bomba per fer anar l'aigua salada recoliida al contenidor a la bassa del costat de la font de l'Illa.
36000
--
--
08.06.2019
.
37500
--
--
13.02.2021
Cabal escàs.
37000
--
--
04.03.2021
Cabal escàs.
37746
--
--
08.03.2021
Anàlisi d'Aigües de Manresa.
56500
--
--
21.01.2023
La captació no recull tota l'aigua salada que sorgeix pel vessant.
Surgència al polígon de l'Illa La Botjosa, surgència al marge dret del Llobregat, no recollida. (41º48'37"N; 1º54'05"E)
Sallent
21000
--
--
27.10.2013
Runams del Cogulló i de la Botjosa
Llobregat Davant de la surgència de La Botjosa (41º48'17"N; 1º54'12")
Sallent
700
--
--
10.04.2010
Runams del Cogulló i de la Botjosa
950
--
--
26.03.2012
1350
< 250
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Pou al pla de la Corbatera - mas les Coves Pou al pla de la Corbatera, al marge esquerre del torrent de mas les Coves. (41º47'59"N; 1º53'57"E)
Sallent
8500
--
--
22.08.2008
Runam del Cogulló.
3800
--
--
08.04.2017
Torrent Mas les Coves Als Emprius, uns 200 metres de distància amunt de la presa de la base sud del runam del Cogulló. (41º48'15"N; 1º52'52")
Sallent
105000
--
--
22.12.2013
Runam del Cogulló
25000
--
--
20.06.2015
23676
3187
--
20.06.2015
Anàlisi per Iproma
85000
--
--
08.06.2019
El torrent és captat poc més avall i desviat a la presa de la base sud del runam del Cogulló
Torrent Mas les Coves Avall de la captació a la base del runam del Cogulló.
Sallent
100000
--
--
17.11.2011
Runam del Cogulló. Després d'un episodi de pluges intenses, salmorra provinent del runam no és interceptada per la presa i arriba al torrent de Mas les Coves.
9500
--
--
03.03.2018
Runam del Cogulló
Torrent Mas les Coves Al creuament de la via dels FGC, prop del mas les Coves. (41º47'58"N; 1º53'10"E)
Sallent
8000
--
--
05.07.2005
Runam del Cogulló
1450
--
--
05.09.2007
Torrent Mas les Coves A l'aqüeducte per on creua la Séquia de Manresa, abans que el torrent rebi el desguàs de la Séquia. (41º47'59"N; 1º53'12"E)
Sallent
12500
--
--
28.02.2021
Runam del Cogulló
20000
700-1000
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Torrent Mas les Coves A l'aqüeducte per on creua la Séquia de Manresa, després que el torrent rebi el desguàs de la Séquia. (41º47'58"N; 1º53'13"E)
Sallent
105
--
--
29.10.2022
Anàlisi d'Íngrid Ortiz Vico
Torrent Mas les Coves A la gasolinera del Lleó. (41º47'58"N; 1º53'53"E)
Sallent
4000
--
--
06.12.2004

Runam del Cogulló.
En aquest punt de mostratge, el torrent de Mas les Coves ha rebut desguassos i vessaments d'aigua dolça de la Sèquia de Manresa.

(*) La bassa de retenció al vessant sud del runam del Cogulló ha sobreeixit amb les pluges de dies anteriors.

1500
--
--
29.12.2005
1250
--
---
28.07.2007
4500
--
--
15.07.2008
9000
--
--
04.11.2008(*)
650
--
--
20.07.2011
50
--
--
19.11.2011
Cabal altíssim d'aigua desviada de la Sèquia de Manresa cap al torrent de Mas les Coves.
650
--
--
18.03.2012
Runam del Cogulló.
En aquest punt de mostratge, el torrent de Mas les Coves ha rebut desguassos i vessaments d'aigua dolça de la Sèquia de Manresa.
800
--
--
23.09.2013
1200
--
--
14.12.2014
275
--
--
01.10.2016
2200
--
--
03.03.2018
1300
--
--
27.05.2018
215
--
--
04.03.2021
200
--
--
21.01.2023
Llobregat La Botjosa, a l'extrem nord de la Corbatera. (41º47'46"N; 1º54'02"E)
Sallent
1550
300
--
01.11.2004

Runams salins del Llobregat i pou 3 d'Iberpotash.

(*) Poc cabal al canal paral·lel de Cabrianes

1700
--
--
05.11.2004
2100
--
--
19.11.2004
1900
--
--
06.08.2005
1300
--
--
29.12.2005(*)
1500
--
--
29.07.2007
1800
--
--
09.08.2009
335
--
--
05.09.2021
Estany de la Corbatera Estany de la Corbatera. (41º47'35"N; 1º53'59"E)
Sallent
45
--
--
06.08.2005
Aigua dolça!
75
--
--
29.07.2007
30
--
--
18.03.2012
35
--
--
06.04.2013
35
--
--
02.02.2014
145
--
--
07.03.2015
Aigua tèrbola. Hi haurà hagut entrada d'aigua superficial, terrosa i amb més clorurs.
70
--
--
11.12.2015
Aigua tèrbola, terrosa; nivell d'aigua a l'estany baix.
30
--
--
29.08.2021
Aigua tèrbola, terrosa.
Llobregat Canal de la Corbatera, a la riba dreta. (41º47'11"N; 1º54'11"E)
Sallent
160
--
--
01.11.04matí

Runams salins del Llobregat i pou 3 d'Iberpotash

(*) Poc cabal al canal de la Corbatera

240
--
--
01.11.04tarda
250
--
--
05.11.2004
400
--
--
14.11.2004
230
--
--
19.11.2004
170
--
--
06.12.2004
250
--
--
05.07.2005
520
--
--
06.08.2005
590
--
--
25.12.2005
780
--
--
29.12.2005(*)
280
--
--
28.07.2007
185
--
--
15.07.2008
315
--
--
05.01.2009
320
--
--
09.08.2009
200
--
--
20.07.2011
175
--
--
03.11.2012
125
--
--
06.04.2013
190
--
--
01.11.2013
230
--
--
02.02.2014
280
--
--
28.02.2015
165
5-50
--
04.07.2015
163,1
20
--
13.06.2017
Anàlisi de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
105
--
--
24.09.2018
.
165
--
--
13.02.2021
.
155
--
--
29.08.2021
.
Estany de La Sala Estany realitzat l'any 2010 prop de la desembocadura del torrent de la Sala
Sallent
230
--
--
02.02.2014
Aigua molt clara, subàlvia del riu Llobregat. Un caròfit creix abundós al fons.
Torrent de La Sala Al creuament amb la Séquia de Manresa
Sallent
140
--
--
28.02.2021
.
Torrent de La Sala A la Corbatera, prop de la desembocadura al Llobregat
Sallent
500
--
--
01.11.2013
Aigua amb pudor fenòlica
25
--
--
05.09.2021
 
Riera d'Oló Abans de Santa Maria d'Oló i de la seva font Salada (41º52'29"N; 2º02'17,6"E)
Santa Maria d'Oló
535
--
--
06.11.2016
Molt lleugera salinitat degut a que la riera passa pel nucli de l'anticlinal d'Oló on afloren margues guixenques.
Riera Gavarresa Sota el pont de la C-25. (41º48'17.7"N; 1º55'58,7"E)
Artés
370
--
--
01.11.2004
Fonts salades d'Oló i d'Horta d'Avinyó
1000
--
--
05.07.2005
250
--
--
29.12.2005
1300
--
--
28.07.2007
580
--
--
27.11.2015
425
--
--
12.01.2018
Llobregat El Pont de Cabrianes
Sallent
184,3
22
--
13.06.2017
Anàlisi de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Llobregat Pont de Navarcles. (41º45'39"N; 1º54'12"E)
Navarcles
400
--
--
06.09.2007
Runams salins del Llobregat i riera Gavarresa
340
--
--
03.10.2009
Llobregat A la fàbrica vermella de Sant Benet de Bages, Pont Vell de Navarcles. (41º45'14"N; 1º53'35"E) Sant Fruitós de Bages
260
--
--
01.11.2004
Runams salins del Llobregat i riera Gavarresa
175
--
--
06.12.2004
310
--
--
05.07.2005
580
--
--
20.05.2007
385
--
--
06.09.2007
200
--
--
08.06.2014
100
--
--
26.05.2018
230
--
--
08.06.2019
170
--
--
12.06.2022
135
--
--
13.06.2022
200
--
--
09.10.2022
190
--
--
01.11.2022
300
--
--
19.02.2023
320
--
--
24.03.2023
435
--
--
06.05.2023
Riera de Riudor Al polígon industrial Sant Isidre. (41º45'18"N; 1º51'50"E)
Sant Fruitós
600
--
--
07.11.2004
Salinització pel runam del Cogulló a Torrebruna i posterior dilució amb aigua dolça de la Sèquia
Pou de la Sagrera A la zona d'horts de la Sagrera, prop del Riudor. (41º45'01"N; 1º52'07.5"E)
Sant Fruitós
700
--
--
02.09.2005
Salinització del Riudor pel runam del Cogulló a Torrebruna i posterior diluició amb aigua dolça de la Sèquia
Llobregat Els Tres Salts. (41º43'44"N; 1º52'15.5"E)
Sant Fruitós
285
--
--
06.11.2004
Runams salins del Llobregat i pou 3 d'Iberpotash
245
--
--
07.11.2004
240
--
--
29.06.2014
220
--
--
14.02.2016
215
--
--
31.10.2021
340
--
--
22.01.2023
Riera de Mura Prop de la desembocadura. (41º43'19"N; 1º52'39"E)
Talamanca
25
--
--
06.11.2004
Aigua dolça !
Llobregat La gola del Bigaire. (41º43'02"N; 1º52'15"E)
Manresa
290
--
--
20.03.2005
Runams salins del Llobregat i pou 3 d'Iberpotash
250
--
--
03.10.2010
Llobregat El Pont de Vilomara. (41º42'20"N; 1º52'13"E)
El Pont V. i Rocafort
240
--
--
01.11.2004

Runams salins del Llobregat i pou 3 d'Iberpotash

 

(*) Cabal alt i aigües tèrboles, després de pluges abundoses.

310
--
--
24.03.2005
240
--
--
05.07.2005
550
--
--
06.08.2005
355
--
--
26.08.2005
430
--
--
12.10.2005
690
--
--
24.12.2005
640
--
--
27.12.2005
590
--
--
29.12.2005
400
--
--
07.01.2006
365
--
--
18.03.2006
225
--
--
17.08.2006(*)
225
--
--
05.01.2007
465
--
--
21.05.2007
425
--
--
25.05.2007
380
--
--
01.06.2007
340
--
--
28.07.2007
330
--
--
01.08.2007
705
--
--
24.08.2007
600
--
--
31.08.2007
380
--
--
07.09.2007
360
--
--
21.09.2007
470
--
--
06.11.2007
570
--
--
03.01.2008
480
--
--
22.01.2008
400
--
--
02.05.2008
185
--
--
15.07.2008
300
--
--
30.08.2008(*)
255
--
--
05.01.2009
120
--
--
16.05.2009
180
--
--
09.08.2009
260
--
--
11.09.2009
300
--
--
29.11.2009
130
--
--
03.04.2010
210
--
--
06.05.2011
160
--
--
06.05.2011(*)
215
--
--
20.07.2011
290
--
--
26.02.2012
170
--
--
31.07.2012
165
--
--
28.09.2013
210
--
--
23.02.2014
200
--
--
22.11.2014
220
--
--
28.02.2015
165
--
--
15.08.2015
210
--
--
31.10.2015
205
--
--
01.01.2016
175
--
--
10.04.2016
185
--
--
12.10.2016
220
--
--
29.12.2017
170
--
--
18.03.2018
90
--
--
26.05.2018
115
--
--
24.09.2018
205
--
--
11.01.2020
105
--
--
02.05.2020
Cabal alt d'aigua ben clara.
100
--
--
03.12.2020
Cabal escàs i lleugerament tèrbol.
160
--
--
02.04.2022
Cabal escàs i lleugerament tèrbol.
340
--
--
20.01.2023
Cabal escàs d'aigua molt clara.
Llobregat Canal del Pont Nou de Vilomara
El Pont V. i Rocafort
215
--
1098
09.05.2016
Runams salins del Llobregat
Llobregat A la torre del Breny, Boades, just abans de la confluència Cardener - Llobregat
Castellgalí
250
--
--
11.11.2012
Runams salins del Llobregat
Llobregat Canal de l'esquerra de Sant Vicenç de Castellet. (41º39'58"N; 1º51'30.5E)
St.Vicenç Castellet
225
--
--
06.12.2004
Runams salins del Bages
330
--
--
05.07.2005
240
--
--
20.07.2011
Llobregat Sant Vicenç de Castellet. (41º39'44"; 1º51'38"E)
St.Vicenç Castellet
290
--
--
11.06.2005
Runams salins del Bages
Llobregat Canal del Burés. (41º38'23.5"N; 1º51'29"E)
Castellbell i el Vilar
370
--
--
08.06.2007
Runams salins del Bages
510
--
--
15.06.2007
405
--
--
22.06.2007
320
--
--
06.07.2007
370
--
--
28.07.2007
455
--
--
10.08.2007
590
--
--
17.08.2007
450
--
--
31.08.2007
345
--
--
07.09.2007
420
--
--
06.11.2007
265
--
--
15.07.2008
255
--
--
05.01.2009
205
--
--
27.08.2012
235
--
1200
09.05.2016
135
--
--
30.11.2018
Llobregat A la resclosa entre el Pont del Diable i Solvay
Martorell
265
--
--
23.08.2011
Runams salins del Bages
Llobregat Entrada d'aigua a l'ETAP de Sant Joan Despí (Agbar)
Sant Joan Despí
210
--
--
15.06.2013
Runams salins del Bages
Llobregat Cornellà - Sant Boi (41º20'39"N; 2º04'12"E)
Cornellà
370
--
1600
04.11.2011
Riuada al Llobregat, amb un cabal de 190 m3/s mesurat a Sant Joan Despí, després de pluges intenses sobretot al Bages. Anàlisi de l'Estació Meteorològica de Cornellà / Projecte Rius.

Anàlisis de l'Estació Meteorològica de Cornellà / Projecte Rius.

Mesura de conductivitat a 20ºC; clorurs estimats a partir de la conductivitat.

576
--
2207
04.08.2012
378
--
--
06.10.2012
280
--
1320
15.06.2013
434
--
1783
04.07.2013
360
--
1566
09.08.2013
455
--
1855
03.09.2013
350
--
1528
08.10.2013
450
--
1834

24.01.2014

280
--
--

16.01.2016

Cabal = 0,8 m3/s
398
--
--

13.02.2016

Cabal = 0,5 m3/s
423
--
--

14.03.2016

Cabal = 0,4 m3/s
225
--
--

11.04.2016

Cabal = 1,2 m3/s
412
--
1720

09.05.2016

Cabal = 2,5 m3/s
268
--
--

20.06.2016

Cabal = 0,8 m3/s
397
--
--

08.07.2016

Cabal = 0,8 m3/s
408
--
--

08.08.2016

Cabal = 0,3 m3/s, molt baix
440
--
--

04.09.2016

Cabal = 1,5 m3/s
305
--
--

23.10.2016

Cabal = 2,5 m3/s
278
--
--

15.11.2016

Cabal = 2,5 m3/s
185
--
--

06.12.2016

Cabal = 8,0 m3/s
332
--
--

07.01.2017

Cabal = 1,5 m3/s
118
--
--

18.02.2017

Cabal = 12,0 m3/s
196
--
--

04.03.2017

Cabal = 20,0 m3/s
184
--
--

11.04.2017

Cabal = 15,0 m3/s
258
--
--

07.05.2017

Cabal = 10,0 m3/s
260
--
--

17.06.2017

Cabal = 1,5 m3/s
283
--
--

15.07.2017

Cabal = 0,8 m3/s
250
--
--

18.08.2017

Cabal = 1,8 m3/s
280
--
--

09.09.2017

Cabal = 2,0 m3/s
280
--
--

06.10.2017

Cabal = 2,0 m3/s
280
--
--

26.11.2017

Cabal = 1,5 m3/s
188
--
--

23.12.2017

Cabal = 2,0 m3/s
195
--
--

01.2018

Cabal = 1,8 m3/s
195
--
--

13.02.2018

Cabal = 25 m3/s, molt alt per pluges i riuada
200
--
--

10.03.2018

Cabal = 20 m3/s
200
--
--

27.05.2018

Cabal = 25 m3/s
255
--
--

14.10.2018

Cabal = 10 m3/s
165
--
--

17.10.2018

Cabal = 50 m3/s, riuada al Llobregat després d'una llevantada
242
--
--

13.01.2019

Cabal = 4,0 m3/s, normalitzat després de dos mesos, novembre i desembre de 2018, amb cabals alts. També la salinitat ha tornat a un valor més habitual.
210
--
1121

03.05.2020

Cabal = 25 m3/s

Anàlisi d'aigües del riu Llobregat i els seus torrents tributaris a Balsareny i Sallent - dades any 1998

(1) Els valors de contingut en ió potassi són aproximats. Quan no es disposa de la dada s'indica "--". La presència d'ió potassi en una surgència o filtració salada testimonia el seu origen miner.
Les anàlisis de l'Estació Meteorològica de Cornellà pel Projecte Rius mesuren la conductivitat del Llobregat a Cornellà i traslladen a un valor estimat de clorurs.