Mortaldat d'arbres de ribera a l'espai fluvial de la Corbatera (Sallent), sobretot els més grans, els pollancres i els oms, a causa de la salinitat de les aigües contaminades pels runams i del sòl. (03.2004) (anàlisi d'aigües)