Una colla d'excursionistes, camí del bosc de la Malesa, descobreixen el torrent salat de Soldevila. El torrent de Soldevila (Sallent) discorre al nord del runam del Cogulló, del qual recull bona part de l'aigua salada lixiviada. El resultat és una salinitat a l'aigua del torrent de l'ordre dels 40000-100000 mg de clorurs per litre, és a dir, una aigua d'entre 2 i 5 vegades més salada que la del mar. Al contrari del que succeeix amb qualsevol torrent o riera d'aigua neta, la vegetació es retrau, s'allunya de les ribes del torrent de Soldevila on, a causa de la salinitat, les plantes no poden créixer. A la riba queda el rastre blanc de la sal dipositada. (05.2003) (anàlisi d'aigües)