Una nova filtració salada s'ha detectat al torrent de Conangle (Balsareny), a l'alçada de la casa del Gener, 1,5 km amunt de Vilafruns. L'aigua circulant en aquest punt tenia, el dia 14.07.07, un contingut de 16.000 mg Cl/L, quasi tanta sal com l'aigua de mar que en té 19.000 mg Cl/L. Aquest és el punt on el torrent rep la filtració i on comença a portar aigua, això sí, salada. Probablement aquesta filtració sigui d'origen natural, geològic, relacionada amb l'extrem est de la falla del Tordell. Es tracta d'una surgència petita, que havia passat desparacebuda fins l'estiu del 2007. Una mica més avall, la salinitat del torrent es dilueix, fins arribar als 4.700 mg Cl/L. Però encara més avall, a Vilafruns, el torrent rep l'impacte més greu dels lixiviats salats del runam de Vilafruns. A partir de l'entrada de les salmorres de Vilafruns, creix el cabal i la salinitat, que supera normalment els 40.000 mg Cl/L. Ens aquestes dramàtiques condicions de contaminació salina, el torrent de Conangle conflueix al Llobregat. (07.2007) (anàlisi d'aigües)