Tram del riu Llobregat a la Botjosa on, subterràniament i a través dels marges, rep una filtració d'aigua salada, quantitativament molt important, procedent dels runams de Sallent.

Aquesta filtració es va incrementar encara més quan, accidentalment, una bassa de la planta de tractament del mineral de la mina de Sallent es va rebentar. Va ser llavors quan, per mitjà d'uns tubs i un contenidor situats allà on es creuen la falla del Guix i el riu Llobregat, s'intentava recollir una part de l'aigua salada.

Sobtadament, en aquest tram de riu amb poc cabal per l'existència de dos canals paral·lels, la salinitat de l'aigua pot arribar l'estiu fins als 2000-2500 mg de clorurs per litre, és a dir 10 vegades més del límit admès per a les aigües destinades a potabilització.

La vegetació de les ribes és escassa o nul·la a causa de la sal. (08.2001) (anàlisi d'aigües)