En un tram d'un centenar de metres del riu Llobregat, a l'alçada del polígon industrial i la font de l'Illa de Sallent, l'aqüífer de la terrassa fluvial salinitzat pel runam de vell de la Botjosa desguassa al riu Llobregat. Un contenidor d'obra capta una petita part d'aquesta aigua salada que raja al punt del pla de falla del Guix (foto anterior) a la riba dreta; però, sense cap presa de retenció enlloc, molta més aigua salada s'incorpora al Llobregat. La mesura correctora és precària, quasi insignificant davant de la magnitud i l'extensió del problema de salinització a la Botjosa. A la imatge, l'aigua salada s'escola al costat d'aquesta instal·lació del tot insuficient i salinitza el riu Llobregat. (10.2013) (anàlisi d'aigües)