ANÀLISI D'AIGÜES
 
FONTS NATURALS D'AIGUA SALADA AL BAGES
Font
Localitat
Clorurs (mg/L)
Potassi (mg/L)
Data mostra
Origen de la salinització, observacions
Salada d'Oló Prop del nucli d'Oló, al vessant esquerre de la riera. (41º52'18.5"N; 2º02'16"E)
20.000
28
24.05.1998

El plec anticlinal d'Oló acosta la sal de la formació Cardona a la superfície en una forma diapírica, però sense que la sal arribi a aflorar. Aquest anticlinal, a més, està associat a una falla paral·lela, situada lleugerament al nord-oest de l'eix de l'anticlinal, de manera que el bloc sud-est queda enlairat i amb els estrats molt més inclinats, fins arribar a la verticalitat en alguns trams. La font Salada d'Oló brolla al bloc sud-est de l'anticlinal, en un estrat de roca calcàrica intercalat en margues grises. L'origen de la salinitat a l'aigua està relacionat amb la proximitat de la sal a la superfície al nucli anticlinal.

18.000
--
26.10.2003
20.000
--
14.03.2004
18.500
--
24.10.2004
19.000
--
11.09.2013
22.500
--
20.06.2015
16.974
151
20.06.2015
Anàlisi per Iproma
20.000
--
16.10.2016
.
18.500
--
03.122016
Torrent Salat de l'Abadal
Surgència al torrent Salat de l'Abadal, de Fucimanya o d'Horta d'Avinyó (Avinyó). (41º50'08"N; 1º57'37"E)
10.400 (*)
--
10.10.1999

La surgència salada del torrent de l'Abadal apareix igualment en un estrat de roca calcària intercalat en margues grises. Molt probablement, l'origen de la salinitat de l'aigua d'ambdues fonts és comú o similar, degut a l'enlairament de la sal al nucli de l'anticlinal diapíric d'Oló, tot i que es troben a 8 km de distància en línia recta.

(*) Mostres obtingudes del centre del torrent Salat de l'Abadal.

(**) Mostres obtingudes just del punt de surgència d'aigua salada al llit del torrent.

Nitrat < 2 mg NO3- (mostres 17.12.2005)

16.000 (*)
--
01.11.2003
20.000 (*)
--
14.03.2004
20.000 (*)
--
12.10.2004
26.000 (**)
--
18.01.2004
34.000 (**)
--
14.03.2004
45.000 (**)
--
12.10.2004
23.000 (*)
--
08.05.2005
22.500 (**)
--
25.09.2005
16.000 (*)
--
25.09.2005
17.000 (**)
--
17.12.2005
11.000 (*)
--
17.12.2005
23.000 (**)
--
12.03.2006
11.500 (*)
--
12.03.2006
23.000 (**)
--
22.04.2006
15.000 (*)
--
10.03.2013
20.000 (*)
--
11.09.2013
18.000
--
16.10.2016
20.000
--
03.12.2016
14.000 (*)
--
18.11.2017
Torrent Salat petit Petit torrent Salat, 2 km al sud de l'anterior. 2.600
--
12.03.2006
Cabal present només al punt de surgència.
Riera de Conangle a casa del Gener Pou piezomètric situat a la riba dreta de la riera de Conangle, uns 2 km endins de la vall, prop de la cas del Gener. 5.758
15
22.11.2014
Aigua en contacte amb el sostre de la formació Salina. Un antic sondeig miner situat només a desenes de metres podria facilitar l’ascens d'aquesta aigua salada. En temporada plujosa, l'aigua brolla a pressió per sobre de la superfície. Butlletí d'anàlisi.
Gorg Salat de Cornet Font del gorg Salat de la riera de Guardiola, prop de Cornet (Manresa). (41º41'41.5"N; 1º48'46.5"E)
3.074
--
1912
Traces de la formació Cardona al contacte entre els sediments marins i continentals.
L'anàlisi de l'any 1912 fou realitzada per Pius Font i Quer i la dada publicada al butlletí del CECB núm.54.
La font és de cabal petit que brolla al contacte entre dues capes de roca sorrenca. Les mostres pròpies dels anys 2000, 2009 i 2012 van ser obtingudes a uns 2 metres del punt de surgència; la del 2020, en temporada seca, exactament de la surgència.
1.500
--
15.07.2000
1.900
--
04.10.2009
1.800
--
25.11.2012
3.150
--
04.10.2020
Font del Salí Cambrils d'Odèn (Solsonès). (42º08'03"N; 1º23'29,5"E)
150.000
700
06.12.1999
Sal procedent de les evaporites del Keuper (Triàsic). S'havia aprofitat a les salines de Cambrils per a l'obtenció de sal. Les salines, en procés de restauració, són visitables.
115.000
--
17.03.2013
Piscina del Salí
210.000
--
15.08.2019
Piscina d'aigua salada oberta al públic.
Font Salada de la Coma Font a la riba esquerra del riu Cardener a La Coma (Solsonès) (42º10'39.4"N; 1º35'14.2"E)
20.000
--
06.04.2014
Sal procedent d'evaporites del Keuper (Triàsic).
Mina de Sal de Gósol Font 300m amunt al vessant de la dreta de l'Aigua de Valls, afluent del Cardener, entre la font de Torrentsenta i el molí de Gósol (Berguedà) (42º13'24,5"N; 1º39'15,7"E)
26.500
--
06.09.2014
Sal procedent d'evaporites del Keuper (Triàsic).
Font Salada d'Ensija Pleta de la Vila, Saldes (Berguedà) (42º12'15"N; 1º45'00.3"E)
19.500
--
06.07.2013
Sal procedent d'evaporites del Keuper (Triàsic). El contingut de clorur coincideix amb el de l'aigua de mar. L'Aigua Salada dóna nom al municipi de Saldes.
Torrent d'aigua Salada d'Ensija Pleta de la Vila, Saldes (Berguedà)
14.000
--
11.02.2017
14.000
--
02.08.2020
Salines de Gerri de la Sal Gerri de la Sal (Pallars Sobirà). (43º19'37.2"N; 1º04'03.1")
60.000
--
14.06.2014
Mostra d'aigua d'una de les eres d'evaporació, on es veia el crustaci Artemia salina nedar. Sal procedent d'evaporites del Keuper (Triàsic).
La Puda de Montserrat Balneari de La Puda, Esparreguera (Baix Llobregat) (41º34'15"N; 1º52'32"E) 360
--
01.12.2013
Font termal amb pudor d'àcid sulfhídric que abastia el balneari abandonat de la Puda de Montserrat. Cabal alt. Temperatura = 30ºC.
345
--
20.04.2017