ANÀLISI D'AIGÜES
 
Dades i elaboració de Montsalat

 

Salinitat a la riera de Conangle, 50 metres amunt de l'aqüeducte de la Sèquia.
Els valors fins l'any 2008 corresponen a mitjanes de les dades disponibles.
El valor de l'any 2010 correspon a una mesura única de l'octubre del 2010, quan la impermeabilització i restauració del runam de Vilafruns estava ja molt avançada.
A partir del gener del 2011, quan es van donar per acabades les obres de la restauració del runam de Vilafruns, els valors corresponen a una mostra sistemàtica mensual. (vegeu dades)

Noteu com s'ha reduït la salinitat a la riera de Conangle després de la restauració del runam salí miner de Vilafruns. Amb el runam al descobert, el pic de concentració de sal a la riera a l'estiu assolia 80.000 mg Cl/L, una bestiesa, en canvi el màxim als anys 2011 i 2012 és al voltant dels 20.000 mg Cl/L. Els valors normals anteriors a la restauració oscil·laven al rang de 20.000-30.000 mg Cl/L, després de la restauració són de 2.000-3.000 mg Cl/L; s'ha reduït un 90% de la salinitat anterior i s'espera que segueixi baixant tal com marca la línia de tendència. La major aportació de salinitat a la riera de Conangle ja no prové del runam de Vilafruns, sinó d'una entrada cabalosa a la part mitjana de la conca de la riera, sota la casa de Gener, relacionada molt probablement amb els antics pous miners abandonats de la Fodina.
Els pics de l'estiu corresponen a situacions de sequera amb poca aigua estancada. Especialment crua és la sequera de l'estiu del 2017, amb una valor récord de salinitat de 40.000 mg Cl/L, obtingut el 05.08.2017.