Imatge de l'abandó del pou proper al torrent de Mas les Coves d'on s'havia extret l'aigua per regar la plana situada enfront de Cabrianes. Malgrat que les autoritats catalanes ens diuen insistentment que falta aigua, s'abandonen els pous a Sallent. Sí, realment fa falta aigua dolça a Catalunya perquè a Sallent sobra molta aigua salada. L'anàlisi de l'aigua d'aquest pou dóna un valor de 8500 mg Cl/L. Fa anys es va abandonar a causa de la salinitat. Ara progressivament es salinitza el sòl i s'abandonen els conreus d'aquesta plana equidistant de nord a sud entre la Botjosa i la Corbatera i d'est a oest entre Cabrianes i el Lleó. L'aigua salada hi aflora pels punts més baixos. La situació, les dates de la salinització, el progressiu empitjorament i la concentració de sal al pou -més alta que la del torrent de Mas les Coves salinitzat pel runam del Cogulló però que es beneficia d'aigua dolça de la Sèquia, però sense arribar a la de la font de l'Illa o la de la surgència vora el Llobregat a la Botjosa-, tot indica que la salinització d'aquesta plana té l'origen al runam salí del Cogulló.

(08.2008) (anàlisi d'aigües)