Contenidor per a la captació d'aigua salada, instal·lat per l'empresa minera Iberpotash a la riba dreta del Llobregat a la zona de la Botjosa, exactament allà on es troba el pla de la falla del Guix. Com a mínim, en dues trinxeres més que tallen el pla de falla del Guix sorgeix també aigua salada procedent dels runams: al torrent de Riudor prop de Torrebruna i a la via del tren dels FGC. En un llarg tram de la riba, l'aqüífer salinitzat pel runam de vell de la Botjosa, i molt probablement també pel del Cogulló, desguassa al riu Llobregat. Noteu la precarietat i la insignificància de la mesura correctora, davant de la magnitud i l'extensió del problema de salinització a la Botjosa. (11.2004) (anàlisi d'aigües)