L'endemà de la pluja, la rasa del voltant del Cogulló efectivament ha captat una part de salmorra. L'anàlisi dóna un valor de 190.000 mg Cl/L; es tracta de salmorra completament saturada. Però malgrat que aquesta salmorra està recollida i al màxim de concentració, no es condueix cap a la planta d'Iberpotash ni cap al col·lector, sinó que, en un intent infructuós de fer-la desaparèixer, es desvia cap a l'interior del runam a través del forat que veiem a la base de la imatge. Des de l'interior del runam, aquesta salmorra saturada s'escamparà per aqüífers i torrents que contaminarà gravíssimament. (09.2008)