La salmorra saturada, lixiviada del runam del Cogulló, brolla a tot el llarg de la base d'un estrat de roca calcària lacustre a la vall de la riera de Soldevila. La riera està devastada. En temps d'estiu, la salmorra de la riera està al nivell de saturació, 310 grams de sal per litre. El color blanc és degut a la sal dipositada a l'evaporar-se l'aigua, tal com en una salina. En canvi, el rastre de color vermell rovellat és degut a la sobtada precipitació de l'òxid de ferro contingut a la salmorra. La salmorra, en la seva circulació subterrània, dissolt i transporta òxids de ferro de les argiles que precipiten al brollar la salmorra a la superfície per la presència d'aire, tenyint la roca de color de rovell. A totes les surgències d'aigua salada s'aprecia el color de rovell de l'entorn. (06.2005) (anàlisi d'aigües)