ANÀLISI D'AIGÜES
 
Aigües de xarxa fluvial, resultats d'anàlisis pròpies de Montsalat
El riu Llobregat i els seus torrents tributaris a Balsareny i Sallent
El riu Cardener i els seus torrent tributaris a Cardona i Súria
La riera de Riudor, fonts i pous de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages
Fonts naturals d'aigua salada al Bages i comarques veïnes
Taula i gràfiques de salinitat al riu Llobregat a Cornellà, anys 2016 i 2017
Gràfica de salinitat a la riera de Conangle
Clorurs a la xarxa fluvial del Bages el dia 28.07.2007, en època de sequera
Mostreig extensiu dels clorurs a la xarxa fluvial del Bages el dia 05.07.2005, en plena època de sequera
Clorurs als rius Llobregat i Cardener al Bages un dia qualsevol, el 06.12.2004
El riu Cardener i els seus torrent tributaris a Cardona i Súria, fins l'any 2004
El riu Llobregat i els seus torrents tributaris a Balsareny i Sallent - any 1998
Plànol de la salinitat a la conca dels rius Cardener i Llobregat
Gràfica del cabal mitjà al riu Llobregat a Castellbell durant el període 2009-2020
Gràfica de la salinitat mitjana als rius Cardener i Llobregat avall de la mineria durant el període 2009-2020
Aigües de xarxa fluvial, resultats d'anàlisis de les estacions de mostratge de l'Agència Catalana de l'Aigua
Gràfiques de l'evolució de clorurs als rius Llobregat i Cardener entre els anys 2007 i 2015
Gràfiques de clorur, sodi i potassi entre els anys 2007 i 2012 a 3 estacions dels rius Llobregat i Cardener
Gràfica de clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2012
Gràfica de clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2012
Gràfica de clorur, sodi i potassi al riu Llobregat l'any 2011
Taula de resultats i gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2006
Taula de resultats i gràfica d'ió sodi al riu Llobregat l'any 2006
Taula de resultats i gràfica d'ió potassi al riu Llobregat l'any 2006
Taula de resultats i gràfiques d'ions clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2006
Taula de resultats i gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2005
Taula de resultats i gràfica d'ió sodi al riu Llobregat l'any 2005
Taula de resultats i gràfica d'ió potassi al riu Llobregat l'any 2005
Taula de resultats i gràfiques d'ions clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2005
Taula de resultats i gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2004
Taula de resultats i gràfica d'ió sodi al riu Llobregat l'any 2004
Taula de resultats i gràfica d'ió potassi al riu Llobregat l'any 2004
Taula de resultats i gràfiques d'ions clorur, sodi i potassi al riu Cardener l'any 2004
Gràfica de clorurs al riu Llobregat l'any 2003
Gràfica de clorurs al riu Cardener l'any 2003, segons dades de les estacions automàtiques de mostreig de l'ACA
Consulta de resultats de les estacions de mostreig de l'Agència Catalana de l'Aigua
Aigües de xarxa fluvial, resultats d'altres anàlisis
Taula i gràfica de clorurs al riu Cardener a Sant Joan de Vilatorrada de cada dia del mes de juliol del 2015
Anàlisi complet de la surgència al Riudor (Santpedor), prop dels masos de Torrebruna i de Llussà
Aigües de subministrament a la població, resultats d'anàlisis pròpies de Montsalat
Aigua de subministre regular a poblacions del Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental
Gràfica dels resultats setmanals d'anàlisi de clorur a l'aigua de xarxa de Sant Vicenç de Castellet durant l'any 2006
Taula i gràfica del resultats setmanals d'anàlisi de clorur a l'aigua de xarxa de Sant Vicenç de Castellet, des de l'inici de febrer del 2005 al final de juny del 2006.
Gràfic de clorur a l'aigua de xarxa de Sant Vicenç de Castellet, durant els anys 2004 i 2005
Episodis de subministe d'aigua salobre a poblacions del Bages
El col·lector de salmorres, resultats d'altres anàlisis
Anàlisi complet de l'abocament de la planta de Súria al col·lector de salmorres