ANÀLISI D'AIGÜES
 
Segons valors de les estacions automàtiques de mostreig de l'Agència Catalana de l'Aigua