ANÀLISI D'AIGÜES
 
EL RIU CARDENER I ELS SEUS TORRENTS TRIBUTARIS A CARDONA I SÚRIA
Riu / torrent
Localitat
(en sentit descendent de la conca)
Municipi
Clorurs
(mg/L)
Potassi
(mg/L)
(1)
Data mostra
Origen de la salinització, observacions
Cardener Cardona, abans del túnel de desviament
Cardona
20
--
07.01.2001
Valor de base de l'aigua del Cardener
35
--
23.10.2004
25
--
06.12.2004
Llera antiga Cardener Llera antiga del Cardener a la Coromina
Cardona
24000
1000
07.01.2001
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
Llera antiga Cardener Llera antiga del Cardener a la font de la Carosa
Cardona
9500
450
07.01.2001
MMuntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
Llera antiga Cardener Llera antiga del Cardener a la confluència al Cardener, a la sortida del túnel de desviament
Cardona
9000
400
07.01.2001
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
1550
--
04.07.2004
225
--
23.10.2004
Cardener Avall del túnel de desviament
Cardona
260
traces
10.11.2002
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
45
--
23.10.2004
Cardener Sota el pont de Malagarriga
Pinós
230
traces
10.11.2002
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
50
--
06.12.2004
Cardener Avall del pont de Malagarriga, a la presa, passada la fuita del col·lector de salmorres
Pinós
55
--
06.12.2004
Muntanya de sal, runams de Cardona, mina de sal comuna de Cardona i sòl salinitzat per una fuita del col·lector de salmorres.
Cardener Ribera de Coaner
Sant Mateu de Bages
690
100
10.11.2002
Episodi d'abocaments de Minas de Cardona SA, a la segona meitat de l'any 2002
240
--
17.11.2002
60
--
06.06.2004
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona.
40
--
23.10.2004
40
--
14.11.2004
60
--
06.12.2004
Torrent d'Hortons Cal Trist, prop de la desembocadura al Cardener
Súria
13000
400
03.07.1999
Runam de Cabanasses, obert
1050
--
06.06.2004
Runam de Cabanasses tapat i amb basses de recollida de lixiviats.
Cardener Pla de Reguant, a l'inici del canal de Reguant
Súria
290
17
19.05.1998
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
950
--
10.11.2002
Muntanya de sal i runams de Cardona, més l'episodi d'abocament de Minas de Cardona a la segona meitat de l'any 2002
280
--
17.11.2002
140
--
18.12.2002
Muntanya de sal, runams de Cardona i mina de sal comuna de Cardona
Surgència Surgència a la riba esquerra del Cardener, davant del Fusteret
Súria
38000
4300
19.05.1998
Runam de Súria o del Fusteret
Cardener Enfront de la surgència al Fusteret
Súria
800
68
19.05.1998
Runam de Súria o del Fusteret
Canal de Reguant Sortida del canal de Reguant
Súria
560
70
19.05.1998
Runam de Súria o del Fusteret
Cardener Sota el pont de la Pobla
Súria
1100
110
19.05.1998
Runam de Súria o del Fusteret
1250
--
10.11.2002
Font C-1410 Font vora la carretera, davant del pont de la Pobla
Súria
14000
450
19.05.1998
Runam de Súria o del Fusteret
Cardener Colònia Antius
Callús
1050
--
10.11.2002
Salinització a causa del runam de Súria més l'episodi d'abocaments de Minas de Cardona SA. Cabal escàs.
340
--
08.12.2002
Runam de Súria o del Fusteret
380
--
06.06.2004
185
--
23.10.2004
180
--
14.11.2004
260
--
06.12.2004
Cardener Sota el pont de la carretera a Sant Mateu de Bages
Callús
245
--
08.12.2004
Runam de Súria o del Fusteret
Torrent de Viladelleva 200 m abans de la confluència del torrent de cal Filosa, per formar la riera de Bellver
Callús
130
--
30.12.2004
Valor de base de l'aigua de la riera de Bellver
Surgència a la riera de Bellver Font del mas Filosa. Filtració a la confluència entre els torrents de Viladelleva i mas Filosa
Callús
17000
700
30.12.2004
Runam del Cogulló de Sallent
Pou Bellver Pou de cal Francisquet, prop de la riera de Bellver
St.Joan V.
1000
150
08.12.2004
Runam del Cogulló de Sallent
Riera de Bellver Prop de cal Cots
Callús
2200
250
08.12.2004
Runam del Cogulló de Sallent
Riera de Bellver A la cruïlla de la carretera de Callús
Callús
2000
250
08.12.2004
Runam del Cogulló de Sallent
Font de de les Feixes A l'entrada sud de Callús, entre la carretera i la riera de Bellver
Callús
3300
200
11.06.2005
Runam del Cogulló de Sallent
Cardener Sant Martí de Torroella
St.Joan V.
255
--
08.12.2004
Runam de Súria i riera salinitzada de Bellver
Cardener Manresa, mitjana de dades de la Junta de Sanejament
Manresa
579
77
1990-1997
Runams de Súria i muntanya de sal i runams de Cardona
Cardener Sota el Pont Vell de Manresa
Manresa
185
--
08.12.2004
Runam de Súria
Cardener Els Comtals
Manresa
185
--
08.12.2004
Runam de Súria
Cardener Canal de Castellgalí
Castellgalí
185
--
08.12.2004
Runam de Súria

Anàlisi d'aigües del riu Cardener i els seus torrents tributaris a Cardona i Súria - dades any 2005

(1) Els valors de contingut en ió potassi són aproximats. Quan no es disposa de la dada s'indica "--". La presència d'ió potassi en una surgència o filtració salada testimonia el seu origen miner.