ANÀLISI D'AIGÜES
 
REGISTRE D'EPISODIS DE SUBMINISTRE D'AIGUA SALOBRE, NO POTABLE, A POBLACIONS DEL BAGES
Localitat (*)
Empresa subministradora
Clorurs (**) (mg/L)
Data mostra
Origen de la salinització
Durada del subministre d'aigua salobre
Solucions tècniques adoptades
La Coromina Ayminas SA 770
16.12.2000
L'aigua de la Coromina provenia d'un pou, salinitzat al deixar de rebre la recàrrega d'aigua dolça quan s'ha desviat el riu Cardener.
3 setmanes
Nova captació d'aigua del Cardener, abans del túnel de desviament.
490
20.12.2000
520
29.12.2000
Súria Sorea SA 720
10.11.2002
Salinització continuada del riu Cardener a causa dels abocaments de salmorra de Minas de Cardona. El pou de captació de Súria, al pla de Reguant està en contacte amb el freàtic del riu Cardener.
aprox. 3 mesos
Ampliació de la capacitat de càrrega del col·lector de salmorres al tram entre Cardona i Súria.
770
17.11.2002
610
08.12.2002
Sallent Sorea SA 840
08.07.2003
Salinització dels pous de captació de Sallent per lixiviats dels runams salins, tal com testimonia la presència de potassi.
aprox. 1 any
Nova captació directa del Llobregat prop de Balsareny, nova planta potabilitzadora i construcció d'un nou dipòsit de reserva.
(*) Les mostres han estat totes extretes de fonts públiques de la xarxa de subministre d'aigua del nucli urbà.

(**) El límit màxim de clorurs admissible a l'aigua potable, segons estableix el RD 140/2003, és de 250 mg/L.
En ecologia, l'aigua deixa de considerar-se dolça i passa a classificar-se com a salobre a partir d'un contingut de clorurs de 200 mg/L.