ANÀLISI D'AIGÜES
 

Elaboració pròpia a partir dels cabals diaris mesurats per l'Agència Catalana de l'Aigua a l'estació d'aforament del riu Llobregat a Castellbell.


El cabal mitjà durant el període del 2009 al 2020 al riu Llobregat, a l'estació d'aforament de Castellbell, ha estat de 12,72 m3/segon.
Els pics més alts de cabal s'han mesurat el 30.11.2014 amb 213 m3/s, el 15.10.2018 amb 225 m3/s, l'1.11.2018 amb 148 m3/s i, el més alt del període, el 23.01.2020 amb 319 m3/s, a conseqüència del temporal Glòria
.
Destaquen per cabal abundós els anys 2018 amb 25,23 m3/s de mitjana anual que dobla la mitjana del període i el 2020 amb 19,24 m3/s.
En canvi, els recursos hídrics van ser escassos durant el període 2012-2017; durant 6 anys consecutius els cabals es van quedar per sota de la mitjana. Si comptéssim només el període comprès entre el 2009 i el 2017, la mitjana de cabal es quedaria en 10,90 m3/s.
El cabal i la salinitat de l'aigua del Llobregat tenen una relació inversa; als anys de cabal més alt, la salinitat baixa.