Contenidor per a la captació d'aigua salada, instal·lat per l'empresa minera Iberpotash a la riba dreta del Llobregat a la zona de la Botjosa, exactament allà on es troba el pla de la falla del Guix. També sorgeix aiguia salada pel pla de la falla del Guix al tall de la trinxera de la via del tren dels FGC.
En un llarg tram de la riba, l'aqüífer salinitzat pel runam de vell de la Botjosa, i molt probablement també pel del Cogulló, desguassa al riu Llobregat. Noteu la precarietat i la insignificància de la mesura correctora, davant de la magnitud i l'extensió del problema de salinització a la Botjosa. (10.2004) (anàlisi d'aigües)