La falla geològica del Guix, a la trinxera de la via dels FGC, a la Botjosa (Sallent). Noteu com els estrats de roca passen de la posició horitzontal a la vertical, allà on discorre el pla de falla, i tornen altra vegada a l'horitzontal ja fora de la imatge. Ambdós runams de Sallent, l'antic de la Botjosa i el nou del Cogulló, se situen damunt de l'anticlinal-falla del Guix, un dels accidents tectònics més notables de la geologia de la comarca de Bages. La falla del Guix es disposa en un eix OSO-ENE. Els plans de falla solen determinar itineraris preferents d'infiltració de l'aigua; per tant, és d'esperar que l'aigua salina procedent dels dos runams es retrobi lluny del runams tot seguint l'eix de la falla del Guix. Efectivament això és el que succeeix. Aigua salada del runam del Cogulló sorgeix just al pla de falla aquí (anàlisi), i cabals més grans a l'oest-sudoest a la zona de Ridor (Santpedor) i, molt més encara, a l'est-nordest, a la riba del Llobregat on es creuen el riu i la falla. La filtració d'aigua salada directa al Llobregat situada a la Botjosa és la que més negativament afecta la qualitat de l'aigua del Llobregat. (08.2003)