La riera de Conangle, el dia 04.07.2015, en plena onada de calor. Amb la restauració del runam de Vilafruns, l'arribada de salmorra per la riba esquerra de la riera ha disminuït, però no s'ha interromput. El rastre de sal a la riba és ben evident. (07.2015) (anàlisi d'aigües, gràfica)