La riera de Conangle, el dia 30.01.2011. La restauració del runam de Vilafruns ha acabat fa cosa d'un mes. Noteu que han desparegut els rastres de sal a la riba; compareu amb les fotos anteriors. L'aigua en part s'ha glaçat. L'anàlisi de clorurs dóna un valor de 4000 mg Cl/litre, és a dir, la salinitat s'ha reduït ja a un 25% del valor que tenia abans de la restauració de Vilafruns. (01.2011) (anàlisi d'aigües, gràfica)