Ja de bon inici, abans de creuar el torrent de Conangle, a Balsareny, el col·lector de salmorres té vessaments esporàdics, probablement a causa de sobre-pressió. La conseqüència és la mort de la vegetació, l'afectació del sembrat veí i la contaminació del sòl i del torrent de Conangle. Mentre la salmorra que de tant en tant vessa del col·lector circula en superfície fins al torrent, la que prové del runam de Vilafruns circula subterràniament i de manera contínua fins a desguassar al mateix torrent de Conangle. El resultat és la salinització del torrent de Conangle. (07.2008)