Punt de surgència de la font Salada d'Oló. L'anticlinal d'Oló ha enlairat la formació salina fins a poca fondària. La font Salada d'Oló resulta del contacte d'una veta d'aigua amb el sostre de la formació salina. La font Salada d'Oló té un contingut de clorur sòdic similar al de l'aigua de mar. (09.2003) (anàlisi d'aigües)