El gorg Salat de la riera de Guardiola (Manresa). Una minúscula fonteta d'aigua lleugerament salada raja ran de la riera. En aquesta zona hi ha el contacte entre les roques sedimentàries de color clar i origen marí amb les continentals de color rogenc, on estratigràficament aniria situada la formació geològica salina Cardona. Restes de la formació salina donen lloc a la font del gorg Salat de la riera de Guardiola. (10.1999) (anàlisi d'aigües)