Tram de riu Cardener, al davant del barri del Fusteret, on rep l'entrada d'aigua salada procedent del runam de Súria. Noteu l'absència de vegetació de la riba, que assenyala l'entrada d'aigua realment salada. Aquesta és la filtració de sal més greu de tota la conca. La salinitat a l'aigua del riu Cardener incrementa des dels 200 mg de clorurs per litre que porta de mitjana al deixar Cardona fins als 600-800 mg clorurs / litre després de rebre aquesta filtració salada al Fusteret. Riu avall, a Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, l'aigua del Cardener ja no es pot potabilitzar i ben just si és útil per a regar, a causa de la sal. Per a l'abastiment de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, l'aigua del Llobregat s'haurà de diluir amb la del Ter. Segons càlculs senzills basats en les dades oficials de l'ACA sobre salinitat i cabal mitjans del riu, l'aportació de sal al riu Cardener a Súria s'estima en unes 100.000 tones de sal anuals o, el que és el mateix, en 275 tones per dia. (05.2000) (anàlisi d'aigües)