Tram de riu Cardener, al davant del barri del Fusteret, on rep l'entrada d'aigua salada procedent del runam de Súria. Noteu la vegetació herbàcia i baixa de la riba o del tot absent, que assenyala l'entrada d'aigua realment salada. Aquesta és la filtració de sal més greu de tota la conca. La salinitat a l'aigua del riu Cardener incrementa des dels 200 mg de clorurs per litre que porta de mitjana al deixar Cardona fins als 600-800 mg clorurs / litre després de rebre aquesta filtració salada al Fusteret. Riu avall, a Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, l'aigua del Cardener ja no es pot potabilitzar i ben just si és útil per a regar, a causa de la sal. Per a l'abastiment de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, l'aigua del Llobregat s'haurà de diluir amb la del Ter. Segons càlculs senzills basats en les dades oficials de l'ACA sobre salinitat i cabal mitjans del riu, l'aportació de sal al riu Cardener a Súria s'estima en unes 100.000 tones de sal anuals o, el que és el mateix, en 275 tones per dia. (10.2004) (anàlisi d'aigües)