Filtració de sal procedent del runam de Cabanasses a la riera d'Hortons, prop de cal Trist (Súria), poc abans de la seva confluència al riu Cardener. L'any 2004, després d'anys de salinitat al torrent, es va tapar el runam de Cabanasses procedent de l'obertura del pou miner i es van construir dues basses per recollir-ne els lixiviats salats. El nostre historial de dades de salinitat d'aquest punt és prou eloqüent: 13000 mg Cl/L l'any 1999; l'any 2003, quan va ser presa aquesta imatge, els valors havien de ser molt més alts; 1050 mg Cl/L l'any 2004 després de tapar el petit runam; 13000 mg Cl/L l'any 2005 i entre 10000 i 11000 mg Cl/L l'any 2006. En conclusió, el torrent d'Hortons havia estat greument salinitzat, durant el període del 2004 la qualitat de l'aigua del torrent es va recuperar mercès a les millores a Cabanasses, però actualment torna a estar salinitzat. S'aprecien clarament dues zones principals d'incorporació de salmorres al torrent; l'una a la vertical del pou i l'altra seguint la inclinació dels estrats des dels pous miners fins al llit del torrent. Una mica més amunt creix una jonquera halòfila de Juncus maritimus, una planta característica d'ambients salabrosos. 500 metres amunt de les zones d'entrada de salmorra, la salinitat mesurada el dia 27.12.06 havia baixat a 1300 mg Cl/L. (09.2003) (anàlisi d'aigües)