Compareu la imatge del runam salí del Fusteret, a Súria, obtinguda el 02.05.2020 amb aquesta del 28.07.2023. L’àrea d’ampliació del runam del Fusteret que es va iniciar l’any 2019, a la dreta de la imatge, ja està pràcticament plena fins dalt de residu salí. El runam salí del Fusteret creix a un ritme frenètic a base de més i més abocaments.
La companyia minera ICL Iberia contravé el seu compromís de disminuir progressivament la generació i abocament de residus salins a Súria, fins a aconseguir la paralització definitiva l’any 2025 coincidint amb l’entrada en servei anunciada d’un nou col·lector de salmorres projectat. Les previsions infundades d’ICL Iberia de multiplicar les vendes de sal comuna i que la Generalitat va acceptar temeràriament com un fet, l’arribada de material residual disfressat de mineral procedent d’Israel, i l’augment de l’extracció de mineral al fons de la mina des de l’entrada en servei de la rampa de Cabanasses, són raons que sumen a la necessitat imperiosa d’ICL Iberia de seguir abocant centenars de milers de tones de residus salins cada any, com en els pitjors temps. (07.2023)