ICL Iberia ha començat ja els treballs de preparació del terreny per a una altra ampliació del runam del Fusteret, a Súria. Aquesta nova ampliació s’acosta a Cerarols i tindrà una extensió comparable a l’anterior del 2019 que ja està gairebé plena del tot.

A petició d’ICL Iberia, el departament de Territori de la Generalitat va modificar el Pla Director d’Urbanisme de la Mineria del Bages autoritzant aquesta segona ampliació del runam salí del Fusteret, malgrat anar en sentit oposat al motiu pel qual aquest Pla Director va ser redactat, malgrat les al·legacions en contra de Montsalat i d'altres, i malgrat que no hi ha capacitat a la branca del Cardener del col·lector envellit per evacuar més salmorra. (07.2023)