L'àrea d'ampliació del runam del Fusteret (Súria), vista des de Cerarols, ja en part ocupada i on ICL aboca actualment els residus salins.
Noteu la impermeabilització amb làmines negres de polietilè al vessant de la part vella de runam en contacte amb l'ampliació i la rasa perimetral que evita l'entrada d'aigua dolça des dels laterals. La superfície a la base de l'ampliació ha estat anivellada i ben impermeabilitzada perquè la salmorra no pugui infiltrar-se al terreny, a diferència de la part vella, més extensa.
(05.2020)