Panoràmica de Súria amb el runam salí, la planta de tractament del mineral i l'àrea de vegetació afectada per la pols salina, més el riu Cardener a l'estret del Fusteret i el bosc de ribera del pla de Reguant en primer terme. Els lixiviats procedents del runam de Súria majoritàriament van a parar al riu Cardener. La salinitat a l'aigua del riu Cardener incrementa en uns 150-200 mg de clorurs més per litre al passar pel tram del barri del Fusteret, on recull filtracions salades que vénen d'aquest runam. Aquesta entrada de sal és la que més greument afecta a la qualitat de l'aigua del riu Cardener. Riu avall, a Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, l'aigua del Cardener ja no es pot potabilitzar i ben just si és útil per a regar, a causa de la sal. Per a l'abastiment de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, l'aigua del Llobregat s'haurà de diluir amb la del Ter. Segons càlculs senzills basats en les dades oficials de l'ACA sobre salinitat i cabal mitjans del riu, l'aportació de sal al riu Cardener a Súria s'estima en unes 100.000 tones de sal anuals o, el que és el mateix, en 275 tones per dia. (09.2002) (anàlisi d'aigües)