Fotos aèries del runam Súria obtingudes respectivament l'any 1980, a dalt en blanc i negre, i l'any 2001, a baix en color. El gran creixement del runam en aquests anys, molt més en volum dels residus acumulats que no pas en extensió, queda reflexat per aquestes fotos superposables. (fotos ICC)