Treballs de preparació de la superfície d’ampliació del runam del Fusteret (Súria), fase 1ª.

ICL amplia el runam del Fusteret en direcció sud-est, cap al veïnat de Cerarols, per annexionar al runam la capçalera del torrent de Camprubí. L’ampliació projectada preveu 12 Ha, que s’afegeixen a les 30 Ha actuals, i que en total poden contenir un volum de 6 Mm3 de residus salins. L’ampliació es du a terme en 3 fases de mides semblants i de dalt a la capçalera del torrent cap a baix, amb l’esperança que potser no calgui portar-les totes a la pràctica.

La superfície s’anivella en forma de V, s’impermeabilitza amb làmines de polietilè d’alta densitat –semblant a la tècnica utilitzada en la impermeabilització i restauració del runam de Vilafruns- i s’hi instal·la un canal de drenatge al centre. El lateral del runam actual que ha d’estar en contacte amb l’àrea d’ampliació s’ha uniformat en un pendent llis per permetre-hi la impermeabilització de manera semblant a la que s’aplica a la base de l’àrea d’ampliació. El resultat previst és que, malgrat que el runam actual i l’ampliació estaran adossats, quedaran com a dues unitats independents pel que fa al control d’aigües.

La impermeabilització que es fa a un lateral del runam del Fusteret i a la base de la superfície d’ampliació serà un gran banc de proves per a desitjables impermeabilitzacions futures que confinin els runams i redueixen o impedeixen del tot en origen la generació de salmorra. (06.2019)