La riera de Soldevila està eixuta a la petita presa situada a tocar de la planta de la Botjosa, al seu tram final. El mateix dia que fou obtinguda aquesta imatge, 1500 metres més amunt, al tram mitjà on creua el camí de Sallent a Santpedor, la mateixa riera de Soldevila portava un cabal circulant considerable d’aigua salada (vegeu la imatge), d’una concentració de 41.000 mg Cl/L. En aquest tram mitjà, arriben a la riera nombroses surgències cabaloses de salmorra originades al runam del Cogulló que circulen primer subterràniament cap al nord seguint el cabussament dels estrats. És clar que, en el seu recorregut, l’aigua saladíssima de la riera de Soldevila torna a filtrar-se al terreny i no arriba ja a la presa.
Rierades després de pluges intenses, com les de la primavera i l'estiu del 2018, remouen i redistribueixen els llots de la llera. És fàcil que passos que romanien tapats per llots s’obrin amb les riuades i permetin ara que l’aigua es filtri al subsòl.
La presa i l’estació de bombament mantenen la fal·làcia que la riera és captada i desviada cap al col·lector de salmorres.
És un despropòsit majúscul que la salmorra concentrada que sorgeix des de nombrosos punts del vessant per confluir a la riera de Soldevila, on es podria captar efectivament, es deixi infiltrar de nou per salinitzar pous i fonts més enllà i contribuir a la salinització del riu Llobregat.
A aquest mal estat de coses que perjudica l’entorn i l’abastiment d’aigua a la població, la Generalitat de Catalunya ha donat, per segona vegada, autorització ambiental. (09.2018) (anàlisi d'aigües)