ICL ha realçat en 80 cm més la presa per a la captació de l’aigua salinitzada de la riera de Soldevila i ha buidat el fons de llot, per tal d’augmentar la capacitat de l’embassament. Aquesta presa de la riera de Soldevila està situada a l’alçada de la planta de tractament de mineral de La Botjosa (Sallent). Amb aquesta modificació, és d’esperar que no es repeteixin els episodis de sobreeiximent amb afectació per salinitat més avall, entre la carretera i la desembocadura al Llobregat. (04.2019) (anàlisi d'aigües)