El cabal de la històrica surgència de salmorra de la falla del Guix a la vora del Llobregat, a l’alçada del polígon de l’Illa, ha disminuït després de la construcció l'any 2013, d'una rasa perimetral al runam abandonat de la Botjosa. Els tres tubs no ragen i el contenidor no recull res. Segueix regalimant salmorra de la roca, però en menor cabal que abans.
Cal recordar la insistència del discurs de tècnics d’Iberpotash – ICL Iberia pretenent fer creure la rocambolesca explicació que la salmorra que brolla del pla de la falla del Guix a la vora del Llobregat no baixava del runam de la Botjosa –contradient les evidències hidrogeològiques, el rastre de sal observat en superfície a les èpoques pitjors i ignorant l’emplaçament del runam a sobre del pla de falla- sinó que pujava des de l’antiga mina Enrique, situada 260 metres avall? (07.2015) (anàlisi d'aigües)