Tan sols uns 500 metres al nord i tan sols una setmana després d'haver-se detectat l'horrorós vessament de salmorra del col·lector a la Corbatera, una nova fuita del col·lector ha destruït la vegetació d'un marge i enverinat el camp de conreu de sota. El camp està situat entre la riba dreta del Llobregat i el tram de carretera entre Cabrianes i la Botjosa, a Sallent. A la imatge, operaris d'Agbar excaven per acedir a la junta per on la salmorra ha vessat.

A la vista de l'historial de desastres creixents i cada vegada més sovintejats protagonitzats pel col·lector de salmorres, és evident que l'ACA i Agbar no en poden garantir el funcionament normal. Després d'anys de servei, el col·lector de salmorres ha arribat a la seva fi. És una simple qüestió de desgast de materials que Montsalat denuncia reiteradament des de l'any 2006. No hi ha altra opció que aturar-lo definitivament i buidar-lo. (08.2008)