El runam salí del Cogulló vist des de la vall de Soldevila.
L'aigua salada del runam del Cogullo vessa preferentment cap al nord, on es troba el torrent de Soldevila. Una part de la salmorra del runam del Cogulló baixa subterràniament a través de capes de roca calcària lacustre de color gris, aflora al terreny on mata la vegetació i salinitza el sòl, s'incorpora a la riera de Soldevila i de la riera encara es filtra per eixamplar més l'abast de la devastació de les aigües.
El camp al primer terme ja està salinitzat. El bosc a mig vessant entre el runam i el fons de la vall mig sobreviu amb clapes de mortaldat gràcies al fet que la salmorra aflora sobretot més avall. (07.2015) (anàlisi d'aigües)