La salmorra lixiviada del runam del Cogulló segueix escampant-se per la vall de Soldevila i eixamplant les àrees de mortaldat al bosc. La salinitat remunta, apareix més amunt després de cada episodi de pluges. Noteu el nombrosos troncs morts.
Malgrat els discursos tan solemnes com buits, les declaracions d'intencions tan bones com falses i la claca dels patrocinats, el fet inapel·lable és que l'afectació a la vall de Soldevila per salmorra lixiviada del Cogulló creix al ritme de l'augment de la monstruosa muntanya de residus. (06.2015)