La temporada eixuta ha assecat les fonts d'aigua dolça, però no els lixiviats de salmorra. Un gran cabal de salmorra segueix baixant del runam del Cogulló en direcció a la riera de Soldevila, per on, a l'estiu, circula salmorra saturada que diposita sal a les ribes. Des de la riera de Soldevila, la salmorra es filtrarà al terreny per eixamplar encara més l'abast de la destrucció.

L'aigua que hauria de ser font de vida, transformada en salmorra és font de mort i destrucció.

(07.2015) (anàlisi d'aigües)