Pel pla de la  falla del Guix a la Botjosa (Sallent) brolla salmorra concentrada. A l'estiu, quan hi ha més evaporació, la sal queda dipositada a les vores. Llavors el blanc de la sal destaca damunt del color rogenc dels estrats i fa més evident el fenomen, ja sense necessitat de cap anàlisi. El runam salí del Cogulló, d'unes 35 Has d'extensió, està situat damunt del pla de la falla del Guix i damunt d'estrats de roca calcària lacustre, convertits en les principals vies de circulació subterrània de la salmorra. El tall del terreny pel pas de la via dels FGC descobreix el pla de falla i la salmorra que hi circula. Hi ha un sobtat increment de salinitat, d'uns 100-200 mg Cl/L, al riu Llobregat a partir del punt on creua la falla del Guix. Les plantes potabilitzadores d'Abrera i de Sant Joan Despí que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana treuen aquest excés de sal que s'incorpora a Sallent de l'aigua del Llobregat a costa de grans instal·lacions, de molta despesa energètica, d'un nou col·lector fins al mar per evacuar la salmorra de rebuig i de l'increment del preu de l'aigua pel ciutadà. (08.2012) (anàlisi d'aigües)