Pel pla de la falla del Guix a la Botjosa (Sallent) brolla salmorra concentrada. A l'estiu, quan hi ha més evaporació, la sal queda dipositada a les vores. Llavors el blanc de la sal destaca damunt del color rogenc dels estrats i fa més evident el fenomen, ja sense necessitat de cap anàlisi.
El runam salí del Cogulló, d'unes 35 Has d'extensió, està situat damunt d'estrats d'argiles i de calcàries lacustres, tallats pel pla de la falla del Guix. Les vetes de calcària i el propi pla de falla són les principals vies de circulació subterrània de la salmorra
El tall del terreny pel pas de la via dels FGC descobreix el pla de falla del Guix i la salmorra que hi circula. També brolla salmorra del pla de falla del Guix al tall realitzat pel riu Llobregat davant del polígon industrial de l'Illa; se'n capta una part, però la majoria s'incorpora al Llobregat, com testimonien el marge blanc de sal i les anàlisis de l'aigua del riu.

Les plantes potabilitzadores d'Abrera i de Sant Joan Despí que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana treuen aquest excés de sal que s'incorpora a Sallent de l'aigua del Llobregat a costa de grans instal·lacions, de molta despesa energètica, d'un nou col·lector fins al mar per evacuar la salmorra de rebuig i de l'increment del preu de l'aigua pel ciutadà. (07.2015) (anàlisi d'aigües)