Amb les pluges intenses, la devastació per la salmorra lixiviada del runam del Cogulló avança a la vall de Soldevila. Arreu on brolla salmorra, el bosc mor. La clapa de mortaldat al vessant es fa més extensa. Els cadàvers dels pins testimonien que aquest és un fet recent. Compareu amb la foto anterior per comprovar com el desastre ambiental causat per la sal a la vall de Soldevila empitjora, malgrat la rasa perimetral al runam del Cogulló i malgrat l'autorització ambiental de l'explotació de Sallent. (11.2011) (anàlisi d'aigües)